ຕົ້ນຕານ ອະນຸໄຊ ຫຼວງລາດ “ໜຸ່ມນ້ອຍ ໜ້າໜ້າຮັກ ສົດໃສ”

ຊື່ ອະນຸໄຊ ຫຼວງລາດ ຊື່ຫຼີ້ນ ຕົ້ນຕານ,ອາຍຸ 22ປີ, ສູງ 181cm, ນ້ຳໜັກ 65ກິໂລ,ປະຈຸບັນເຮັດວຽກເປັນ ພະນັກງານບັນຊີຢູ່ຮ້ານອາຫານວັງລາວດາວຄຳ,ເວລາຫ່ວາງ...

ເຄວິນ ອິນທະລັງສີ “ໜຸ່ມຫຼໍ່ ມາດເຂັ້ມ ໜ້າຄົມ”

ຊື່ ເຄວິນ ອິນທະລັງສີ ຊື່ຫຼີ້ນ ເຄວິນ,ອາຍຸ 18ປີ, ສູງ 175cm, ນ້ຳໜັກ 58ກິໂລ,ກຳລັງສຶກສາຢູ່ໂຮງຮຽນ ລາວ-ຫວຽດຫງຽນຢູ.ເວລາຫ່ວາງມັກຟັງເພງ,ເຕັ້ນ,ກີລາ...

ລີໂອ ປະສິດ ສີຈັນທະວົງ “ໜຸ່ມນ້ອຍ ໜ້າມົນ ຂີ້ອາຍ”

ຊື່ ປະສິດ ສີຈັນທະວົງ ຊື່ຫຼີ້ນ ລີໂອ,ອາຍຸ 20ປີ, ສູງ 180cm, ນ້ຳໜັກ 67ກິໂລ,ກຳລັງສຶກສາພາສາອັງກິດປີ2 ວິທະຍາໂລໂກສ.ເວລາຫ່ວາງມັກຫຼີ້ນເກມ,ເບີ່ງໜັງ,...

ເບັ້ນ ໄຊສົມບູນ ຜິວນວນ “ໜຸ່ມຫຼໍ່ ຄີ້ວໜາ ໜ້າມົນ”

ຊື່ ໄຊສົມບູນ ຜິວນວນ ຊື່ຫຼີ້ນ ເບັ້ນ,ອາຍຸ 21ປີ,ສູງ 184cm, ນ້ຳໜັກ 71ກິໂລ,ກຳລັງສຶກສາຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນ ເອແບັກ ປະເທດໄທ,ເວລາຫ່ວາງ...

ແດນ ແດນສະຫວັນ ສີວິໄຊ “ໜຸ່ມຫຼໍ່ ,ມາດເຂັ້ມສະຕາຍຝຣັ່ງ”

ຊື່ ແດນສະຫວັນ ສີວິໄຊ, ຊື່ຫຼີ້ນ ແດນ, ອາຍຸ20ປີ,ສູງ177cm,ນ້ຳໜັກ 60ກິໂລ, ກຳລັງສຶກສາຢູ່ທີ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ....

ບອສ ສີລິພົງ ຍັງນຸວົງ “ໜຸ່ມນ້ອຍ ໜ້າຮັກ ສະຕາຍເກົາຫຼີ”

ຊື່ ສີລິພົງ ຍັງນຸວົງ ຊື່ຫຼີ້ນ ບອສ,ອາຍຸ 19ປີ, ສູງ 173cm, ນ້ຳໜັກ 60ກິໂລ,ການສຶກສາແມ່ນຈົບຈາກວິທະຍາໄລວຽງຈັນ-ຮ່ານອຍເວລາຫ່ວາງມັກຫຼີ້ນກີຕ້າ,ຮ້ອງເ...

ບິກ ແສງຕາວັນ ສຸວັນນະໄກສອນ “ໜຸ່ມຫຼໍ່ ຂີ້ຫຼີ້ນ ກວນໆ”

ຊື່ ແສງຕາວັນ ສຸວັນນະໄກສອນ ຊື່ຫຼີ້ນ ບິກ ອາຍຸ 20ປີ, ສູງ 174cm ນ້ຳໜັກ 63ກິໂລ,ກຳລັງສຶກສາ ສາຂາ ຄອມພິວເຕີ້ທຸລະກິດປີ3 ວິທະຍາໄລລາວທອບ,...

ຈ່ອນ ຈອນນີ້ ສ້ອຍວຽງວົງ “ໜຸ່ມນ້ອຍ ໜ້າຄົມ

ຊື່ ຈອນນີ້ ສ້ອຍວຽງວົງ ຊື່ຫຼີ້ນ ຈ່ອນ ອາຍຸ 21ປີ, ສູງ 178cm, ນ້ຳໜັກ 60ກິໂລ,ກຳລັງສຶກສາຢູ່ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳ ປີ4 ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ,ເວລາຫ່ວ...

ກ໊ອດ ທັກສິນ ຈຸນລະມຸນຕຣີ “ໜຸ່ມນ້ອຍ ມາດສຸດຂຸມ”

ຊື່ ທັກສິນ ຈຸນລະມຸນຕຣີ ຊື່ຫຼີ້ນ ກ໊ອດ,ອາຍຸ 22ປີ,ສູງ 175cm, ນ້ຳໜັກ 73 ກິໂລ ກຳລັງສຶກສາຢູ່ປີ2 ວິທະຍາໄລໂລໂກສ,ເວລາຫ່ວາງມັກ...

ໄທເກີ້ ລະຄອນເພັງ ຊູວັນທອງ “ໜຸ່ມຫຼໍ່,ເທ້ສາຍບູ້”

ຊື່ ລະຄອນເພັງ ຊູວັນທອງ ຊື່ຫຼີ້ນ ໄທເກີ້, ອາຍຸ 18ປີ, ສູງ 175cm, ນ້ຳໜັກ 65ກິໂລ, ກຳລັງສຶກສາຢູ່ຊັ້ນມໍ6 ໂຮງຮຽນມໍສໍ ວຽງຈັນ...

ເຈແປນ ສິດທິເດດ ແກ້ວຈູມສີ “ໜຸ່ມນ້ອຍ ໜ້າຮັກ ສະຕາຍເກົາຫຼີ”

ຊື່ ສິດທິເດດ ແກ້ວຈູມສີ, ຊື່ຫຼີ້ນ ເຈແປນ,ອາຍຸ 19ປີ,ສູງ 178cm, ນ້ຳໜັກ 60ກິໂລ,ກຳລັງສຶກສາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ປີ2 ວິທະຍາໄລລາວທອບ...

ລູນີ່ ສົມສັກ ຄຳຜຸຍ “ໜຸ່ມນ້ອຍ ຂີ້ອ້ອນ”

ຊື່ ສົມສັກ ຄຳຜຸຍ ຊື່ຫຼີ້ນ ລູນີ່,ອາຍຸ 16ປີ,ສູງ 170cm,ນ້ຳໜັກ 47ກິໂລ,ກຳລັງສຶກສາຢູ່ຊັ້ນມໍ6 ໂຮງຮຽນນານາຊາດປັນຍາທິບ, ເວລາຫ່ວາງມັກຫຼີ້ນກີຕ້າ,ຮຽນຮ...

ສຽວຫຼົງ ອານຸສອນ ພູຄຳ “ໜຸ່ມເທ້ ດຶງໃຈສາວໆ”

ຊື່ ອານຸສອນ ພູຄຳ,ຊື່ຫຼີ້ນ ສຽວຫຼົງ ອາຍຸ 20ປີ, ສູງ 172cm,ນ້ຳໜັກ 65ກິໂລ,ກຳລັງສຶກສາຢູ່ປີ2 ວິທະຍາໄລ ປາກປະສັກ, ເວລາຫ່ວາງມັກເບິ່ງໜັງ,ຟັງເພງ,ຟິດເ...

ເບຍ ພົງດະໄນ ຫຍຸຍວານິດສະວົງ “ໜຸ່ມນ້ອຍ ໜ້າໃສ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຝັນ”

ຊື່ ພົງດະໄນ ຫຍຸຍວານິດສະວົງ ຊື່ຫຼີ້ນ ເບຍ,ອາຍຸ 17ປີ, ສູງ 172cm ນ້ຳໜັກ 65ກິໂລ, ກຳລັງສຶກສາຢູ່ຊັ້ນມໍ6 ໂຮງຮຽນ KPRS ປະເທດໄທ,...

ໜຸ່ມຫຼໍ່ ເຈົ້າສະເໜ່ ແມັກ ອິນທະເນດ ໄກສອນເສນາ

come up with a super star ຊື່ ອິນທະເນດ ໄກສອນເສນາ ຊື່ຫຼີ້ນ ແມັກ, ອາຍຸ 23ປີ, ສູງ 178cm, ນ້ຳໜັກ 65ກິໂລ ການສຶກສາຈົບຈາກຄະນະເສດຖະສາດບໍລິຫານທຸລະ...

ສຳພາດຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ ບໍລິສັດ foodpanda laos

ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ, foodpanda Laos "ແມ່ຍິງທີ່ມີຫົວໃຈສີບົວ ຈາກຄວາມມັກໃນການເລີ່ມຕົ້ນ ກ້າວເຖິງເຈົ້າຂອງຕະຫຼາດ ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າຂອງສປປລາວ " 1....

ຄູສະຫຼາ ມອບດວງມາລາ ໄຫວ້ອາໄລ ການຈາກໄປຂອງ ກິດາວເພັດ ໜູຫ່ວງ

ຫຼາຍ​ຄົo​ຄົງ​ຍັງ​ໂສກ​ເສົ້າ​ຢູ່ ກັບ​ການ​ສູນ​ເສຍ ລາ​ຊາ​ເພງ ລູກ​ທົ່ງ​ບ້ານ​ນາຂອງ ສິນລະ​ປິນ ດັງ​ຂອງ​ລາວ ຫົວ​ໜ້າ​ວົງ​ດົນ​ຕີ​ໃຫຍ່​ຢ່າງ...

ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອຕ້ານໄວຣັດໂຄວິດ-19 ຈາກ ສສ. ຫວຽດນາມ ຮອດສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕແລ້ວ🇱🇦🇻🇳

ໃນນາມວ້າວ ຂໍຂອບໃຈຢ່າງສຸດຊື້ງຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຄັ້ງນີ້ຈາກນ້ຳໃຈຂອງ ສສ. ຫວຽດນາມ ຫລັງທ່ຽງຄືນຂອງວັນທີ 3 ເມສາ 2020 (ເວລາ 00:05 ໂມງ)...

Exclusive Interview : KHANTHONG SISANADY

“ວັງລາວ ດາວຄໍາ” ເປີດໃຈມຸມມອງ ແລະ ວິໄສທັດຈາກຜູ້ຊົງອິດທິພົນລະດັບປະເທດໃນ ສປປ.ລາວ ນັບເປັນໂອກາດແສນພິເສດທີ່ WOW Magazine Society ...

VIP-INTERVIEW : FONG VILAYSACK

ອອກແບບສົນທະນາກັບໜຸ່ມນັກອອກແບບສະຖາປັດ ທ່ານ ຟ່ອງ ວິໄລສັກ ຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການນໍາພາ ແລະ ການຈະເລີນກ້າວໜ້າຂອງບໍລິສັດ ຈິດຈະເລີນ...