ຈາກເດັກໜຸ່ມເຄອິໂງະຕາມຫາພໍ່ໃຫ່ຍຂື້ນມາເປັນສາວງາມ

Updated: May 23, 2020

ຄົນ​ບັນ​ເທີງ​ຄົງ​ຄຸ້ນໆ​ຊື່ ເກໍ​ດັກ​ຊາຍ ເຄ​ອິ​ໂງະ ລູກ​ຊອດ​ຢີ່​ປຸ່ນ ໄທ ເມື່ອຫຼາຍ​ປີ​ກ່ອນ (2553)  ທີ່​ໄດ້​ອອກ​ຕາມ​ຫາ​ພໍ່ ເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ໂດ່ງ​ດັງ ແລະ ຄົນ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ກັນຫຼາຍ
ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ເດັກ​ໜຸ່ມ​ພົບ​ກັບ​ພໍ່​ຊາວ​ຢີ່​ປຸ່ນ ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ປ່ຽນ​ຈາກ​ເດັກ​ໜຸ່ມ ເປັນ​ສາວ​ງາມ​ສຸດໆ

ຈາກ ເຄ​ອິ​ໂງະ ​ຊາ​ໂຕ ເປັນ ຊາ​ກະ​ລະ ຊາ​ໂຕ

ອາ​ຍຸ​ຕອນ​ນີ້ 19 ປີ​ແລ້ວ ງາມ, ໜ້າ​ຮັກຫຼາຍ..
ຮຽຢູ່​ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ສາດ ສາ​ຂາ​ອາ​ນາ​ໄມ​ຊຸມ​ຊົນ

53 views0 comments