ມາສໜ້າວັນລະ 1 ນາທີ ທຸກໆວັນຕະຫຼອດການກັກຕົວຈາກ cOVID-19

Updated: Mar 31, 2020

ບໍ່ມີຫັຍງເໝາະກັບການເບີງແຍງຊ່ວງຢຸດກັກຕົວ 14 ວັນ ເທົ່າກັບການມາສໜ້າອີກແລ້ວ ແລະ ຄວາມດີງາມຂອງແຜ່ນມາສໂຕນີ້ຄືເປັນມາສຊິດແບບແພັກທີ່ມີ 14 ແຜ່ນພໍດີເລີຍ ສານສະກັດຈາກອະໂວຄະໂດ ຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງ ແລະ ມອບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ກັບຜີວໜ້າໃນເວລາພຽງ 1 ນາທີເທົ່ານັ້ນ


5 views0 comments

©2018 BY WOW MAGAZINE SOCIETY

  • White Instagram Icon
  • https://www.facebook.com/wowsocietym