top of page

ລີໂອ ປະສິດ ສີຈັນທະວົງ “ໜຸ່ມນ້ອຍ ໜ້າມົນ ຂີ້ອາຍ”

Updated: Nov 28, 2020


ຊື່ ປະສິດ ສີຈັນທະວົງ ຊື່ຫຼີ້ນ ລີໂອ,ອາຍຸ 20ປີ, ສູງ 180cm, ນ້ຳໜັກ 67ກິໂລ,ກຳລັງສຶກສາພາສາອັງກິດປີ2 ວິທະຍາໂລໂກສ.ເວລາຫ່ວາງມັກຫຼີ້ນເກມ,ເບີ່ງໜັງ,ຫຼີ້ນດົນຕີ,ກີລາທີ່ມັກແມ່ນເຕະບານ,ຕີບານ, ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃນວົງການບັນເທີງແມ່ນເດີນແບບການກຸສົນຂອງຮ່ວມປັນຮັກ. ຄວາມຝັນສູງສຸດຂອງການເຮັດວຽກໃນວົງການແມ່ນຢາກເປັນນັກສະແດງແຖວໜ້າຂອງປະເທດ, ແຮງບັນດານໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າມາຢູ່ໃນວົງການບັນເທີງແມ່ນຄອບຄົວ,ຢາກຫາເງິນຊ່ວຍຄອບຄົວ.ຄາເລັກເຕີ້ “ໜຸ່ມນ້ອຍ ໜ້າມົນ ຂີ້ອາຍ”

145 views0 comments

Comentários


bottom of page