top of page

ວິທີການປູກຖົ່ວລຽນຢ່າງລະອຽດ ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ ຈົນໄປເຖິງວິທີການເກັບກ່ຽວ


ເມື່ອຮອດລະດູໝາກໄມ້ສີເຫຼືອງກິ່ນຫອມເປັນທີ່ດຶງດູດ ຄົນທີ່ມັກກິນໝາກຖົ່ວລຽນຈະຕ້ອງເສຍເງິນຊື້ຖົ່ວລຽນທຸກຄັ້ງ ແລະ ບາງຄົນອາດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກຢາກທີ່ຈະລອງພະຍາຍາມປູກຖົ່ວລຽນ ​​ ແຕ່​ຫຼາຍ​ຄົນ​ເວົ້າ​ວ່າ​ການ​ປູກ​ຖົ່ວລຽນມັນບໍ່​ງ່າຍ ບໍ່ຄ່ອຍລອດ ເຮົາມີຄຳແນະນຳການປູກຖົ່ວລຽນຈາກກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ ມາເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ເບື້ອງຕົ້ນພັນຖົ່ວລຽນ

ຖົ່ວລຽນພັນຊະນີ

ຂໍ້ດີ

 • ທົນທານຕໍ່ໂລກເນົ່າຂອງຮາກ ກົກເນົ່າພໍສົມຄວນ

 • ອອກດອກງ່າຍ

 • ເນື້ອແຫ້ງ, ລົດຊາດດີ, ສີງາມ.

ຂໍເສຍ

 • ອອກດອກດົກແຕ່ຕິດຜົນຍາກ

 • ເປັນໄສ້ຊືມງ່າຍ

 • ອ່ອນແອຕໍ່ໂລກໃບຕິດ

ຖົ່ວລຽນພັນໝອນທອງ

ຂໍ້ດີ

 • ລາຄາສູງກວ່າພັນອື່ນ

 • ຕິດໝາກດີ ໄດ້ນ້ຳໜັກດີ

 • ເນື້ອຫລາຍ ເມັດລິບ ມີກິ່ນຫອມ ເນື້ອລະອຽດເເຫ້ງ ບໍ່ເລະ ໝາກສຸກແລ້ວເກັບໄດ້ດົນ

 • ບໍ່ຄ່ອຍເປັນໄສ້ຊືມ

ຂໍເສຍ

 • ອ່ອນເເອຕໍ່ໂລກຮາກເນົ່າ


ຖົ່ວລຽນພັນກ້ານຍາວ

ຂໍ້ດີ

 • ຕິດໝາກດີ

 • ລາຄາຄ້ອນຂ້າງດີ

 • ໝາກໄດ້ນ້ຳໜັກດີ

ຂໍ້ເສຍ

 • ອ່ອນເເອຕໍ່ໂລກຮາກເນົ່າກົກເນົ່າ

 • ເປືອກໜາ

 • ເນື້ອໜ້ອຍ

 • ເປັນໄສ້ຊືມງ່າຍ

 • ໝາກສຸກເກັບໄວ້ໄດ້ບໍ່ດົນ

 • ການອອກໝາກຊ້າ

ຖົ່ວລຽນພັນກະດຸມ

ຂໍ້ດີ

 • ບໍ່ມີບັນຫາໄສ້ຊືມເພາະເປັນພັນເບົາເກັບກ່ຽວກ່ອນຝົນຕກ

 • ອອກດອກໄວໝາກແກ່ໄວຈຶ່ງຂາຍໄດ້ລາຄາດີໃນຊ່ວງຕົ້ນລະດູ

 • ໝາກດົກ ຕິດຜົນງ່າຍ

 • ໃຫ້ໝາກໄວ

ຂໍເສຍ

 • ອ່ອນແອຕໍ່ໂລກຮາກເນົ່າ


ສິ່ງທີ່ຄວນຄໍາ​ນ​ຶງໃນການເລືອກພື້ນທີ່ປູກຖົ່ວລຽນ​


 1. ແຫຼ່ງນ້ຳ ຕ້ອງມີແຫຼ່ງນ້ຳຈືດໃຫ້ຕົ້ນຖົ່ວລຽນພຽງພໍຕະຫຼອດປີ.

 2. ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ແລະ​ຄວາມ​ຊຸ່ມ​ຊື່ນ​ຖົ່ວລຽນມັກອາກາດຮ້ອນແລະຊຸ່ມຊື່ນ ອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບປະມານ 25-30 ອົງສາ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນອາກາດປະມານ 75-85% ຖ້າປູກໃນບໍລິເວນທີ່ມີສະພາບອາກາດແຫ້ງແລ້ງ ມີອາກາດຮ້ອນຈັດ ເຢັນຈັດ ແລະ ລົມແຮງຈະພົບເຫັນໃບໄມ້ຫຼົ່ນ ຫຼື ໃບຕົກ ຕົ້ນ​ຖົ່ວລຽນຈະ​ບໍ່​ເຕີບ​ໂຕ​ຫຼື​ເຕີບ​ໂຕ​ຊ້າ ໃຫ້ຜົນຜະລິດຊ້າແລະຕໍ່າ ບໍ່ຄຸ້ມຄ່າກັບການລົງທຶນ.

 3. ສະພາບຂອງດິນຄວນຈະເປັນດິນຮ່ວນ ຫຼື ດິນຮ່ວນປົນຊາຍ ດິນໜຽວປົນຊາຍ ມີການລະບາຍນ້ຳທີ່ດີ ແລະ ຊັ້ນໜ້າດິນເລິກ ເພາະຖົ່ວລຽນເປັນພືດທີ່ມີຄວາມອ່ອນແອຕໍ່ສະພາບນ້ຳຂັງຄາມເປັນກົດດ່າງຂອງດິນຢູ່ລະຫວ່າງ 5.5-6.5 ຖ້າຈະປູກຖົ່ວລຽນໃນສະພາບດິນຊາຍແມ່ນຕ້ອງເອົາດິນຈາກແຫຼ່ງອື່ນມາຖົມຕ້ອງໃສ່ປຸ໋ຍຄອກ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງແຍງການຫົດນໍ້າເປັນພິເສດແຫຼ່ງນໍ້າຕ້ອງພຽງພໍ.


ການ​ປູກ​ຖົ່ວລຽນ

ລະ​ດູ​ການ​ປູກ​ຖົ່ວລຽນ​ ຖ້າມີລະບົບການຫົດນໍ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບ ສາມາດເບິ່ງແຍງການໃຫ້ນໍ້າກັບຕົ້ນຖົ່ວລຽນເປັນປະຈຳສະໝ່ຳສະເໝີ ຄວນປູກແຕ່ເດືອນມີນາ ຫາ ເມສາ ແຕ່ຖ້າຈັດລະບົບນໍ້າບໍ່ທັນ ຫຼື ຍັງບໍ່ສາມາດເບິ່ງແຍງເລື່ອງນໍ້າໄດ້ກໍ່ຄວນປູກຕົ້ນລະດູຝົນກຽມພື້ນທີ່ປູກຖົ່ວລຽນ.


 1. ໄຖຂຸດຕໍຂຸດຮາກເກົ່າອອກຈາກໜ້າດິນ.

 • ພື້ນທີ່ດອນບໍ່ມີບັນຫາເລື່ອງນໍ້າຖ້ວມຂັງ: ໄຖກຳຈັດວັດຊະພືດຢ່າງດຽວ

 • ພື້ນທີ່ດອນມີ່ແອງນ້ຳທີ່ລຸ່ມນ້ຳຂັງ: ໄຖເພື່ອປັບສະພາບພື້ນທີ່ໃຫ້ລຽບ

 • ພື້ນທີ່ລຸ່ມຫຼືຕ່ຳທີ່ມີນ້ຳຖ້ວມຂັງ : ເຮັດທາງລະບາຍນ້ຳ ຫຼື ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ.


2. ກໍາ​ນົດ​ໄລ​ຍະ​ການ​ປູກ​

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນ ແລະ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ 9 ແມັດ ສາມາດປູກໄດ້ 20 ຕົ້ນຕໍ່ไຮ່ ຄວນຂະຫຍາຍໄລຍະ ຫ່າງລະຫວ່າງແຖວໃຫ້ກວ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການນຳເອົາເຄື່ອງຈັກຕ່າງໆມາໃຊ້ວຽກລະຫວ່າງແຖວ.


3. ວາງແນວແລະປັກໄມ້ຕາມໄລຍະປູກທີ່ກໍານົດ.

ວາງແນວກຳນົດແຖວປູກໂດຍຄຳນຶງວ່າຈະກຳນົດໃນແນວແຖວຕັ້ງສາກກັບທາງ ຫຼື ກຳນົດແຖວປູກໄປໃນແນວທິດຕາເວັນຕົກແລະຖ້າມີການຈັດວາງລະບົບນ້ຳ ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາແນວທາງໃນການຈັດວາງທໍ່ໃນສວນ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງປັກໄມ້ຕາມໄລຍະທີ່ກຳນົດເພື່ອຂຸດຂຸມປູກ ການປູກຖົ່ວລຽນສາມາດເຮັດໄດ້ 2 ວິທີ

 • ວິທີການຂຸດຂຸມປູກແມ່ນເໝາະສໍາລັບສວນທີ່ບໍ່ມີລະບົບນ້ຳ.

 • ວິທີການປູກແບບບໍ່ຂຸດຂຸມເໝາະສຳລັບສວນທີ່ຈັດວາງລະບົບນ້ຳມີປະໂຫຍດໃນການປະຢັດແຮງງານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂຸດຂຸມດິນລະບາຍນ້ຳ ແລະ ອາກາດດີຮາກຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ.


ການປູກຖົ່ວລຽນແບບຂຸດຂຸມປູກ

 • ຂຸດຂຸມທີ່ມີຄວາມກວ້າງ-ຍາວ ແລະ ເລິກ 50 ຊຕມ.

 • ປະສົມປຸ໋ຍຄອກເກົ່າປະມານ 5 ກິໂລກຣາມ ແລະ ປຸ໋ຍຫິນຟອສເຟດເຄິ່ງກິໂລ ນຳມາຄົນປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນກັບດິນທີ່ຂຸດຂື້ນມາ ແລ້ວຖົມຄືນໄປໃນຂຸມສູງປະມານ 2 ໃນ 3 ຂອງຂຸມ

 • ກະກຽມເບ້ຍໄມ້ທີ່ແຂງແຮງສົມບູນດີ ບໍ່ເປັນພະຍາດ ບໍ່ມີແມງໄມ້ມາທຳລາຍ ແລະ ມີໃບປາຍຍອດເປັນຄູ່ເພື່ອແກ້ໄຂລະບົບຮາກໃຫ້ແຜ່ກະຈາຍໄດ້ດີ ບໍ່ໂຄ້ງຢູ່ກົ້ນຖົງ.

 • ໃຊ້ມີດຕັດກົ້ນຖົງອອກຖ້າພົບເຫັນຮາກໂຄ້ງຢູ່ກົ້ນຖົງໃຫ້ຕັດອອກ.

 • ວາງຖົງເບ້ຍໄວ້ກາງຂອງຂຸມຈັດເປັນແນວໃຫ້ຊື່ກັບຕົ້ນອື່ນໆ ພ້ອມທັງປັບລະດັບຄວາມສູງຕ່ຳຂອງຕົ້ນ ປັບລະດັບດິນປາກຖົງສູງກວ່າລະດັບດິນບໍລິເວນປາກຂຸມເລັກນ້ອຍ.


 • ໃຊ້ມີດຕັດດ້ານຂ້າງຂອງຖົງຈາກລຸ່ມຫາເທິງທັງສອງດ້ານ.

 • ດຶງຖົງຢາງອອກລະວັງບໍ່ໃຫ້ດິນໃນຖົງແຕກ.

 • ຖົມດິນສ່ວນທີ່ເຫຼືອລົງຂຸມຢ່າຖົມດິນສູງເຖິງຮອຍສຽບຍອດ.

 • ປັກໄມ້ຫຼັກຂ້າງໆຕົ້ນຖົ່ວລຽນທີ່ປູກແລ້ວມັດເຊືອກເພື່ອປ້ອງກັນລົມພັດແຮງ.

 • ກົດດິນຢູ່ໂຄນຂອງຕົ້ນຫາວັດສະດຸມາປົກຄຸມແລະຫົດນໍ້າໃຫ້ປຽກ.

 • ຈັດເຮັດຮົ່ມໃຫ້ຕົ້ນທີ່ຫາກໍ່ປູກຕາໜ່າງຮົ່ມບັງແສງ ເມື່ອຖົ່ວລຽນຕັ້ງໂຕໄດ້ດີເເລ້ວຄວນປົດອອກ ຫຼື ປູກຕົ້ນໄມ້ເພື່ອໃຫ້ຮົ່ມເງົາເຊັ່ນປູກກ້ວຍ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນສວນໄດ້ເປັນຢ່າງດີໂດຍສະເພາະໃນລະດູແລ້ງແລະມີແສງແດດແຮງ.

 • ຖອດພລາສຕິກທີ່ຫໍ່ຢູ່ດ້ານເທິງອອກຫຼັງຈາກປູກປະມານ 1-2 ເດືອນ.


ການ​ປູກ​ຖົ່ວລຽນ​ແບບ​ບໍ່​​ຂຸດ​ຂຸມ​

 1. ຖອກປຸ໋ຍຫິນຟອສເຟດເຄິ່ງກິໂລລົງບ່ອນທີ່ຕ້ອງການປູກຖົມດິນບາງໆ.

 2. ເອົາເບ້ຍມາວາງແລ້ວຖາກດິນຂ້າງໆຂືນມາປົກ ແຕ່ຖ້າເປັນດິນຮ່ວນປົນດິນຊາຍ ດິນຈະບໍ່ຈັບໂຕກັນ ຄວນໃຊ້ວິທີຂຸດຂຸມປູກ ຫຼື ໃຊ້ວິທີດັດແປງ.

 3. ວິທີ​ການ​ດັດ​ແປງ​ແມ່ນ​ການ​ເອົາດິນ​ຈາກ​ແຫຼ່ງ​ອື່ນ ​ມາກອງໄວ້ບ່ອນທີ່ຈະປູກປະມານ 1 ແມັດ ແລະ ສູງ 15 ຊຕມ ຂຸດກາງກອງດິນໂຮຍປຸ໋ຍຟອສເຟດໃນບ່ອນທີ່ຂຸດໄວຖົມດິນບາງໆ ວາງເບ້ຍແລ້ວຖົມດິນທັບ.

 4. ການແກະຖົງຕ້ອງລະວັງບໍ່ໃຫ້ດິນແຕກອາດເຮັດໄດ້ໂດຍການຕັດກົ້ນຂອງຖົງອອກກ່ອນແລ້ວເອົາໄປວາງໃນບ່ອນທີ່ປູກ ຕັດຖົງຢາງໃຫ້ຂາດຈາກລຸ່ມຂຶ້ນເທິງແລ້ວຄ່ອຍໆດຶງຖົງຢາງອອກ.

 5. ລະວັງຢ່າຖົມດິນສູງເທົ່າກັບຮອຍສຽບຍອດ ຫຼື ຮອຍທາບ.

 6. ຫາແນວມາຄຸມ​ ແລະ ​ຈັດເຮັດຮົ່ມ​ໃຫ້​​ ແບບການ​ປູກ​ໂດຍວິທີ​​ຂຸດ​ຂຸມ.


ການປະຕິບັດແລະດູແລຮັກສາຖົ່ວລຽນ

ການປະຕິບັດແລະດູແລຖົ່ວລຽນໃນຊ່ວງກ່ອນໃຫ້ຜົນຜະລິດ


1. ໃນລະຫວ່າງທີ່ລໍຖ້າໃຫ້ຖົ່ວລຽນໃຫ້ຜົນຜະລິດໃນຊ່ວງທຳອິດ ຄວນປູກພືດແຊມເພື່ອເພີ່ມລາຍຮັບໂດຍເລືອກພືດທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ.


2. ເມື່ອກວດພົບວ່າຖົ່ວລຽນຕາຍຫຼັງຈາກປູກແລ້ວໃຫ້ປູກໃໝ່.


3. ການໃຫ້ນໍ້າຫຼັງຈາກປູກແມ່ນຈະກົງກັບລະດູຝົນ ຖ້າມີຝົນຕົກໜັກຄວນເຮັດທາງລະບາຍນໍ້າ ແລະ ກວດປາກຂຸມ ຫາກດິນຫຍຸບໂຕເປັນແອ່ງນໍ້າຂັງກໍ່ຕ້ອງຕື່ມດິນໃສ່ຕື່ມ ຖ້າຝົນຖິ້ມຊ່ວງຄວນຫົດນ້ຳດິນໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສະເໝີໃນຊຸມປີຕໍ່ໆໄປ ຄວນຫົດນໍ້າໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ໃນລະດູແລ້ງ ຄວນໃຊ້ວັດສະດຸຄຸມດິນເພື່ອຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງດິນ


4. ການຕັດແຕ່ງກິ່ງ

 • ປີ 1-2 ບໍ່ຄວນຕັດແຕ່ງ ປ່ອຍໃຫ້​​ໄດ້​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ເຕັມ​ທີ່.

 • ໃນປີຕໍ່ໄປການຕັດກິ່ງງ່າທີ່ແຫ້ງ ກິ່ງງ່າທີ່ເປັນພະຍາດ ແລະ ລ່ຽງກິ່ງງ່າທີ່ສົມບູນທີ່ຂະຫນານກັບດິນ ໄວ້ໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມໂດຍໃຫ້ກີ່ງງ່າລຸ່ມສຸດສູງຈາກພື້ນດິນປະມານ 80-100 ຊຕມ.


5. ການປ້ອງກັນກຳຈັດ

ຊ່ວງແຕກໃບອ່ອນຄວນ​ປ້ອງ​ກັນ​ແລະ​ກຳຈັດ​ໂລກ ປ້ອງກັນໂລກຮາກເນົ່າເປື່ອຍ ແລະ ຄວບຄຸມວັດສະພືດສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ໂດຍການປູກພືດປົກຄຸມດິນ ແລະ ອາດຈະກຳຈັດດ້ວຍການຖາກ ຖອນ ຕັດ ພະຍາຍາມຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ສານເຄມີ ເພາະຕົ້ນຍັງອ່ອນ ລະອອງສານເຄມີອາດໄປທຳລາຍຕົ້ນ.


6. ການເຮັດຮົ່ມເງົາ

ໃນ​ລະ​ດູ​ແລ້ງແສງ​ຕາ​ເວັນ​ທີ່​​ແຮງ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໃບ​ຂອງຖົ່ວລຽນໄຫມ້​ໄດ້ ຄວນ​ເຮັດ​​ຮົ່ມ​ເງົາ​ໃຫ້​.


7. ການໃສ່ປຸ໋ຍຄວນເຮັດດັ່ງນີ້:

 • ໃສ່ປຸ໋ຍຫຼັງຈາກຕັດແຕ່ງກິ່ງງ່າ.

 • ຫວ່ານປຸ໋ຍຄອກກ່ອນແລ້ວຕາມດ້ວຍປຸ໋ຍເຄມີ.

 • ຄວນໃສ່ປຸ໋ຍໃນບໍລິເວນຮອບໆ ແລະ ຫ່າງຈາກໂຄນຕົ້ນໄມ້ປະມານ 20-30 ຊຕມ ຂຶ້ນໄປກັບຂະຫນາດຊົງແລະປະລິມານໃສ່ປຸ໋ຍ.

ປີທີ 1 ໃສ່ປຸ໋ຍ ແລະ ໂຄນ 4 ຄັ້ງ (ເດືອນເວັ້ນເດືອນ)

ເທື່ອທີ່ 1-3 ໃສ່ປຸ໋ຍຄອກ 5 ກິໂລຕໍ່ຕົ້ນ (ປະມານ 1 ຖັງ)

ເທື່ອທີ 4 ໃຊ້ປຸ໊ຍຄອກ 5 ກິໂລຕໍ່ຕົ້ນ (ປະມານ 1 ຖັງ)

ໃຊ້ປຸ໋ຍເຄມີ ສູດ 15-15-15 ຫຼື 16-16-16 ປະມານ 150-200 ກຣາມຕໍ່ຕົ້ນ ປີຕໍ່ໆໄປ (ໄລຍະທີ່ຖົ່ວລຽນຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ຜົນຜະລິດ): ໃສ່ປຸ໋ຍ ແລະ ເຮັດໂຄນ 2 ເທື່ອ ( ຕົ້ນລະດູຝົນ ແລະ ທ້າຍລະດູຝົນ) ເທື່ອທີ່ 1 (ຕົ້ນລະດູຝົນ) ໃຊ້ປຸ໋ຍເຄມີ ສູດ 15-15-15 ຫຼື 16-16-16 ປະມານ ເຄິ່ງຫາ 3 ກິໂລຕໍ່ຕົ້ນ ເທື່ອທີສອງ (ທ້າຍລະດູຝົນ) ໃສ່ປຸ໋ຍຄອກ 15-50 ກິໂລກຣັມຕໍ່ຕົ້ນ (ປະມານ 3 -10 ປີ) ໃຊ້ປຸ໋ຍເຄມີ ສູດ 15-15-15 ຫຼື 16-16-16 ປະມານເຄິ່ງຫາ 3 ກິໂລຕໍ່ຕົ້ນປະລິມານການໃສ່ປຸ໋ຍເຄມີແຕ່ລະເທື່ອແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງຕົ້ນ


ການປະຕິບັດການດູແລຖົ່ວລຽນໃນໄລຍະການອອກຫມາກ

ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ອອກດອກອອກໝາກໃຫ້ຜົນຜະລິດຄຸນນະພາບດີການຕຽມໃຫ້ຕົ້ນພ້ອມທີ່ຈະອອກດອກອອກໝາກຄືການຕຽມໃຫ້ຕົ້ນມີຄວາມສົມບູນມີສານອາຫານພຽງພໍ ຈະຕ້ອງດຳເນີນການພາຍຫຼັງຈາກເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດດັ່ງນີ້:


1. ການຕັດແຕ່າງກິ່ງງ່າ

ຫຼັງການເກັບກ່ຽວແລ້ວຄວນຕັດງ່າທີ່ແຫ້ງເປັນພະຍາດອອກທັນທີ ທາບາດທີ່ຕັດດ້ວຍສານເຄມີປ້ອງກັນຂ້າເຊື້ອລາ ຫຼື ປູນແດງ.

2. ຫຼັງຕັດແຕ່ງກິ່ງງ່າໃຫ້ກຳຈັດວັດສະພືດ ແລະ ໃສ່ປຸ໋ຍທັນທີ

 • ປຸ໋ຍຄອກ 15-50 ກິໂລຕໍ່ຕົ້ນ (ປະມານ 3-10 ຖັງ)

 • ປຸ໋ຍເຄມີ ສູດ 15-15-15 ຫຼື 16-16-16 ໃນອັດຕາ 3-5 ກິໂລຕໍ່ຕົ້ນ (ຕົ້ນທີ່ຂາດຄວາມສົມບູນຕ້ອງໃສ່ປຸ໋ຍໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍກວ່າຕົ້ນທີ່ສົມບູນຢູ່ເເລ້ວ ຕົ້ນທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດຫຼາຍຕ້ອງການໃຫ້ປຸ໋ຍຫຼາຍກວ່າຕົ້ນທີ່​​ໃຫ້ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ໜ້ອຍ​)


3. ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ລະ​ດູ​ຝົນ​

 • ຖ້າຝົນຕົກໜັກຄວນລະບາຍນ້ຳອອກຈາກພື້ນທີ່ປູກ.

 • ຖ້າ​ຝົນ​ຖິ້ມຊ່ວງໃຫ້​​ຫົດ​ນ້ຳ​.

 • ຄວບຄຸມວັດສະພືດໂດຍການຕັດ ຫຼື ນຳໃຊ້ສານເຄມີ.

 • ປ້ອງກັນກຳຈັດໂຣກແມງໄມ້ເຊັ່ນ: ໂຣກຮາກເນົ່າ ໂຣກໂຄນເນົ່າ ໃບຕິດໂຣກ ໂຣກໄຮແດງ

4. ໃນຕອນທ້າຍຂອງລະດູຝົນ

 • ເມື່ອລະດູຝົນຖິ້ມຊ່ວງໃຫຍ່ໃສ່ປຸ໋ຍເຄມີ 8-24-24, 9-24-24 ຫຼື 12-24-12 2-3 ກິໂລຕໍ່ຕົ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການອອກດອກ.

 • ກຳຈັດວັດຊະພືດທີ ກວດເສດຫຍ້າ ແລະ ໃບຖົ່ວລຽນອອກຈາກໂຄນຕົ້ນເພື່ອໃຫ້ດິນແຫ້ງໄວ.

 • ງົດ​ການ​ຫົດ​ນ້ຳ​ປະມານ 10-14 ມື້ ເມື່ອ​ສັງເກດ​ເຫັນ​ວ່າ​ໃບ​​ເລີ່ມ​ຫຼຸດ​ລົງ ຄວນ​ເລີ່ມ​ຫົດ​ນ້ຳ​ເທື່ອ​ລະ​ໜ້ອຍ​ເພື່ອ​ກະຕຸ້ນໃຫ້ດອກຈະເລີນຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຂາດນ້ຳດົນຈົນໃບເຫຼືອງໃບຕົກເພາະອາດຈະບໍ່ຈະເລີນ ແລະ ລະວັງຢ່າໃຫ້ນ້ຳຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະຊໍ່ດອກອາດປ່ຽນເປັນໃບໄດ້ ວິທີໃຫ້ນ້ຳທີ່ເໝາະສົມຄືໃຫ້ນ້ຳແບບໂຊຍໆ ແລ້ວເວັ້ນໄລຍະສັງເກັດອາການຂອງໃບ ແລະ ດອກ ເມື່ອເຫັນດອກຫຼາຍພໍແລ້ວກໍເພີ່ມປະລິມານໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນເລື້ອຍໆຈົນສູ່ສະພາວະປົກກະຕິ.ສົນໃຈທີ່ພ້ອມຈະງາມໄດ້ທີ່ລິ້ງດ້ານລຸ່ມນີ້ເລີຍ:ເວັບໄຊຣ์ : https://www.w-surgeryhospital.com/th/


1 view0 comments

Comments


bottom of page