ສຳພາດຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ ບໍລິສັດ foodpanda laos

Updated: Nov 25, 2020

ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ, foodpanda Laos

"ແມ່ຍິງທີ່ມີຫົວໃຈສີບົວ ຈາກຄວາມມັກໃນການເລີ່ມຕົ້ນ

ກ້າວເຖິງເຈົ້າຂອງຕະຫຼາດ ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າຂອງສປປລາວ "1. ເສັ້ນທາງວຽກງານຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງກ່ອນທີ່ທ່ານຈະນຳພາກອງທັບເປັນຜູ້ອຳນວຍການຂອງ foodpandaປະເທດລາວ?

ໂດຍສ່ວນຕົວ ຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນມີຄວາມມັກຮັກຕໍ່ເຕັກໂນໂລຢີຢູ່ແລ້ວ, ເມື່ອເລືອກຮຽນຕໍ່ຈຶ່ງເລືອກທາງດ້ານ IT. ຂ້າພະເຈົ້າຈົບປະລິນຍາຕີສາຂາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີຈາກ University of Technology Sydney, ທີ່ປະເທດອົດສະຕາລີ ດ້ວຍທຶນການສຶກສາຈາກ AusAID, ແລະ ຈົບປະລິນຍາໂທຈາກ University of Illinois at Chicago ທີ່ປະເທດອາເມລິກາ, ໃນສາຂາການຈັດການລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (Management Information System) ດ້ວຍທຶນການສຶກສາ Fulbright.

ດ້ານວຽກງານ ກໍ່ເປັນຄົນໜື່ງທີ່ມີໂອກາດໄດ້ໄປເຮັດວຽກກັບຫຼາຍບໍລິສັດສາກົນທີ່ກໍ່ຕັ້ງໃຫມ່ໃນລາວ, ເປັນຕົ້ນການເປັນ ພະນັກງານ ໄອທີ ຄົນທໍາອິດທີ່ບໍລິສັດເບຍແຫ່ງໜື່ງ. ຕໍ່ມາກໍ່ເປັນ ວິສະວະກອນວິເຄາະຂໍ້ມູນ (Business Intelligence) ຄົນທໍາອິດເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການ ໂທລະຄົມ ໃຫ້ບໍລິສັດ ໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງໜື່ງ. ຈາກນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ມີໂອກາດມາເຮັດວຽກໃຫ້ກັບພາກລັດໃນສາຂາ ນະໂຍບາຍ, ການພົວພັນຮ່ວມມືຕ່າງປະເທດ, ການສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ້ ແລະ ຫຼາຍໂຄງການເຕັກນິກໃນຂະແໜງການບໍລິຫານຈັດການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ໂທລະຄົມທີ່ກະຊວງ ໄປສະນີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ. ເອີ້ນໄດ້ວ່າສັ່ງສົມ ປະສົບການເຮັດວຽກທັງພາກເອກະຊົນ ແລະ ພາກລັກ ຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ. ນອກນັ້ນ, ຕະຫຼອດໄລຍະນັ້ນກໍ່ຍັງເຮັດວຽກໂຄງການໄລຍະສັ້ນຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນການເປັນອາຈານສອນ parttime ໃຫ້ນັກສຶກສາວິທະຍາໄລ, ການສ້າງທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ແລະ ການຊ່ວຍທຸລະກິດຄ້າຂາຍຂອງຄອບຄົວ. ຈົນທ້າຍປີ 2018 ແມ່ນການເປັນຜູ້ປະກອບການໃຫມ່ ແລະ ສ້າງແອັບຂອງຕົນເອງ.

2. ຕົ້ນກຳເນີດຂອງ foodpanda ປະເທດລາວແມ່ນຫຍັງ?

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດໄປສຶກສາ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຕ່າງປະເທດໄລຍະໜື່ງ ແລະ ໄດ້ມີໂອກາດເຫັນຫຼາຍໆ​ການບໍລິການທີ່ນໍາໃຊ້ ໄອຊີທີ ເຊັ່ນເວັບໄຊ້ ແລະ ແອັບພີເຄຊັນມືຖືເຂົ້າມາອໍານວຍຄວາມສະດວກ. ເມື່ອກັບມາໃຊ້ຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານເຮົາກໍ່ຮູ້ສຶກວ່າ ບ້ານເຮົາຍັງມີຫຼາຍຂະແໜງການທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືດ້ານ ໄອຊິທີ ເຂົ້າມາຊ່ວຍແຕ່ຍັງມີໜ້ອຍ. ສີ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຈະເປັນຂະແໜງການທີ່ມີທ່າແຮງຂະຫຍາຍຕົວແມ່ນດ້ານ last-mile logistic ຫຼື ການແຈກຢາຍພັດສະດຸເຖິງມືຜູ້ຊົມໃຊ້. ຂະແໜງການນີ້ຖືເປັນໂຄງລ່າງໃຫ້ກັບຫຼາຍການບໍລິການ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນດ້ານການຄ້າຂາຍອອນລາຍ ຫຼື ການສົ່ງປະເພດອາຫານ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກທົ່ວໄປ ທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມຊົມໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ. ຂ້າພະເຈົ້າ ຈີ່ງຕັດສິນໃຈຕັ້ງໃຈສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ເລີ່ມເຮັດສະຕາດອັບ (startup) ສ້າງແອັບພີເຄຊັນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົ່ງອາຫານ ແລະ ພັດສະດຸ ເຊີ່ງກໍ່ເປັນຈຸດລິເລີ່ມ ທີ່ນໍາພາໄປສູ່ການສະແຫວງຫາທຶນຮອນມາລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ໄດ້ມີໂອກາດເຊື່ອມໂຍງກັບບໍລິສັດ ເດລິເວີຣີ ຮີໂຣ ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ ຟູດແພນດ້າ, ແລະ ຜ່ານການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນໄລຍະດົນສົມຄວນ ກໍ່ສາມາດຈູງໃຈໃຫ້ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວເຂົົ້າມາລົງທຶນ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ຟູດແພນດ້າ ປະຈໍາລາວ.3. ທັດສະນະການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ຂອງ foodpanda Laos ແມ່ນຫຍັງ?


ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສື່ສານກັບພະນັກງານ ຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ ບໍລິສັດ foodpandaແມ່ນທຸລະກິດທີ່ອີງໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການຈັດສົ່ງກໍ່ຈິງ ແຕ່ວ່າຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການບໍລິຫານພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍ, ເພາະວ່າເຮົາມີຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຮ້ານຄ້າຮ້ານອາຫານ, ພະນັກງານຂົນສົ່ງ (ໄຣເດີ້) ແລະ ລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ບໍລິການ. ການບໍລິຫານຈັດການຂອງທັງ 3 ພາກສ່ວນພວກເຮົາບໍ່ອາດຈະຖືເບົາຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງໄດ້ ເພາະວ່າທຸກຢ່າງແມ່ນມີຄວາມສໍາພັນກັນ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ເທົ່າທຽມກັນ. ຕົວຢ່າງ, ເຖິງວ່າຈະມີລະບົບການຂົນສົ່ງທີ່ດີ, ມີພະນັກງານຂົນສົ່ງຫຼາຍຄົນ, ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃຊ້ບໍລິການບໍ່ສັ່ງອໍເດີ້ ຫຼື ວ່າບໍ່ມີຮ້ານພຽງພໍເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດກັບພວກເຮົາ, ແນ່ນອນບໍລິສັດຈະບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້. ສະນັ້ນ, ປັດໃຈຫຼັກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ພວກເຮົາຕ້ອງສ້າງຄວາມສົມດຸນໃນການຂະຫຍາຍຕົວທັງ 3 ພາກສ່ວນ ນີ້ໃຫ້ໄດ້ພ້ອມພ້ອມກັນ ແລະ ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ຍາກທີ່ສຸດ ເຊີ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງານທຸກຄົນຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແບບເປັນທີມ ແລະ ເນັ້ນການສື່ສານແລກປ່ຽນລະຫວ່າງພະແນກຕ່າງໆ ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ນີ້ແມ່ນທັດສະນະຄະຕິຂອງພວກເຮົາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ເຮັດວຽກໜັກເພື່ອພັດທະນາ.4. ຍຸດທະສາດຂອງ foodpanda ປະເທດລາວແມ່ນຫຍັງ?

ເຖິງ foodpanda ຈະເປັນແອັບພີເຄຊັນທີ່ມາຈາກຕ່າງປະທດ ແຕ່ຈຸດພິເສດຂອງ foodpanda ປະເທດລາວ ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປັບປ່ຽນໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຄົນລາວຫຼາຍທີ່ສຸດ. foodpanda ຈະແຕກຕ່າງຈາກ ແອັບພີເຄຊັນອື່ນໆຢູ່ບ່ອນວ່າ ນອກຈາກຈະນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ້ທີ່ທັນສະໄໝແລ້ວພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍທີ່ຈະຢຸດການພັດທະນາ; ທ່ານຈະສັງເກດເຫັນວ່າທຸກໆເດືອນພວກເຮົາຈະມີການປັບປຸງໃດໜື່ງຢູ່ໃນລະບົບບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຄຸນລັກສະນະໃໝ່, ຮູບໂສມໃໝ່ ຫຼື ບໍລິການໃໝ່ໆມາສະເໝີ, ນີ້ກໍ່ເພື່ອພັດທະນາ ປະສົບການຜູ້ຊົມໃຊ້ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການນຳໃຊ້ຂື້ນທຸກມື້. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງເນັ້ນໜັກໃສ່ ການບໍລິການທີ່ວ່ອງໄວທັນໃຈ, ລາຄາຖືກກວ່າ ແລະ ມີອາຫານ, ​ເຄື່ອງດື່ມ ສິນຄ້າຫຼາກຫຼາຍປະເພດ ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້ເລືອກໄດ້ລອງ. ນີ້ແມ່ນຈຸດຢືນຂອງພວກເຮົາ, ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເຮົາຈະບໍ່ຢຸດສ້າງສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບຜູ້ຊົມໃຊ້ທຸກຄົນ.5. ຄ່າ ສ່ວນແບ່ງລາຍຮັບ 30% ຂອງ foodpanda Laos ແມ່ນ ກຳໄລແທ້ໆ ສຳລັບບໍລິສັດບໍ່?