top of page

ເບຍ ພົງດະໄນ ຫຍຸຍວານິດສະວົງ “ໜຸ່ມນ້ອຍ ໜ້າໃສ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຝັນ”

Updated: Nov 28, 2020


ຊື່ ພົງດະໄນ ຫຍຸຍວານິດສະວົງ ຊື່ຫຼີ້ນ ເບຍ,ອາຍຸ 17ປີ, ສູງ 172cm ນ້ຳໜັກ 65ກິໂລ, ກຳລັງສຶກສາຢູ່ຊັ້ນມໍ6 ໂຮງຮຽນ KPRS ປະເທດໄທ,

ເວລາຫ່ວາງມັກໄປຖ່າຍຮູບທຳມະຊາດ,ກີລາທີ່ມັກແມ່ນເຕະບານ, ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃນວົງການບັນເທີງແມ່ນການເດີນແບບຂອງຫ້ອງເສື້ອ ແອໂຣ, ປະກວດ Brand Ambassador (ຕິດທ໊ອບ10ຄົນ). ວຽກໃນວົງການບັນເທີງທີ່ມັກທີ່ສຸດແມ່ນເປັນຜູ້ກຳກັບໜັງ ແລະ ຄວາມຝັນອັນສຸງສຸດແມ່ນສ້າງໜັງເປັນຂອງໂຕເອງ. ສ່ວນແຮງບັນດານໃຈແມ່ນໄດ້ມາຈາກໄອດໍ້ເປັນຄົນຕ່າງຊາດຊື່ (Quentin Tarantino)ຄາເລັກເຕີ້ “ໜຸ່ມນ້ອຍ ໜ້າໃສ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຝັນ”

227 views0 comments

Comments


bottom of page