top of page

ເປີດ 10 ອັນດັບ “3 ກຸ່ມ ຫຸ້ນກູ້” ມູນຄ່າສູງຊ່ວງ 7 ເດືອນ ປີ 2022 ພົບ GULF ນຳດົ່ງຫຼັງ​ຈາກການ​ປະຊຸມ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ເງິນ (MPC) ​ໃນ​ວັນ​ທີ 10 ສິງຫາ 2022 ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ ​ການຂື້ນອັດຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​ນະ​ໂຍບາຍ​ 0,25% ຂຶ້ນ​ເປັນ 0,75% ຄ່ອຍໆ​ປັບ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ການ​ຟື້ນ​ຕົວ​ຂອງ​ເສດຖະກິດ​ ນີ້​ເປັນ​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ວົງ​ຈອນ​ດອກ​ເບ້ຍ​ທີ່ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​


ທ່າມກາງ​ການ​ຟື້ນ​ຕົວ​ຂອງ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ ການ​ແຜ່​ຂະຫຍາຍ​ສິນ​ເຊື່ອ​ໃນ​ຫຸ້ນ​ກູ້​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ຫຼາຍຂື້ນ ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັບ​ອັດຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​​ ທີ່ໄປໃນທິດທາງທີ່ດີຂຶ້ນ ນີ້ຄວນຊຸກຍູ້ໃຫ້ບໍລິສັດເອກະຊົນເພີ່ມທຶນໂດຍຜ່ານການອອກຫຸ້ນກູ້ສໍາລັບສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງປີ ທັງ​ແທນ​ທີ່​ເກົ່າ​ທີ່​ໝົດ​ອາຍຸ​ການແລ້ວ ​ແລະ ​ເພື່ອການລົງທຶນ​ຂະຫຍາຍ​​ກິດຈະການ
ໝັ້ນໃຈວ່າ ມູນຄ່າການອອກຮຸ້ນສ່ວນຂອງເອກະຊົນຕະຫຼອດປີ 2022 ອາດຈະເພີ່ມກາຍ 1 ພັນຕື້ບາດເປັນປີທີ 3 ຕິດຕໍ່ກັນ ຫຼື ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 1.2 ພັນຕື້ບາດຕາມທີ່ຄາດໄວ້


ສຳລັບ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ໃນ​ໄລຍະ​ທີ່​ເຫຼືອ​ຂອງ​ປີ​ນີ້ ຄາດ​ວ່າ​ຜູ້​ອອກ​ຫຸ້ນ​​ຍັງ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ຍື່ນ​ອອກ​ຫຸ້ນ​​ຕາມ​ຄາດໝາຍ ຖ້າ​ຫາກ​ເສດຖະກິດ​ຍັງ​ມີ​ທ່າ​ທາງ​ທີ່​ດີ​ໃນ​ການ​ຟື້ນ​ຕົວ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດໄທ ບໍ່ໄດ້ເລັ່ງອັດຕາດອກເບ້ຍຫຼາຍ.


ລາຍງານ 10 ບໍລິສັດທີ່ມີມູນຄ່າການອອກຫຸ້ນກູ້ສຸງສຸດ (ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານບາດ) ດັ່ງນີ້:


ຂາຍອອກແລ້ວ

1. PTT 40,000

2. TRUE 35,270

3. PTTGC 30,000

3. SCGC 30,000

5. GULF 24,000

6. KTB 18,000

7. CPF 15,000

8. PTTEP 12,000

9. IRPC 12,000

10. TUC 10,648


ອະນຸມັດແລ້ວ - ຖ້າສະເໜີຂາຍ

1. CPF 14,000

2. GULF 11,000

3. SCGP 5,000

4. CPALL 5,000

5. TPIPP 4,000

6. SPW 3,000

7. SRT 2,600

8. SAWAD 2,500

9. RT 2,000

10. DUSIT 1,500


ຢູ່ລະຫວ່າງຖ້າອະນຸມັດ

1,GULF 23,000

2.SCC 15,000

3.SRT 6,000

4.TUC 4,400

5.MEA 3,100

6.PWA 2,800

7.PF 2,100

8.EP 1,600

9.SPALI 1,500

10. AS 680


ສົນໃຈທີ່ພ້ອມຈະງາມໄດ້ທີ່ລິ້ງດ້ານລຸ່ມນີ້ເລີຍ:ເວັບໄຊຣ์ : https://www.w-surgeryhospital.com/th/


2 views0 comments

Comments


bottom of page