top of page

ແດນ ແດນສະຫວັນ ສີວິໄຊ “ໜຸ່ມຫຼໍ່ ,ມາດເຂັ້ມສະຕາຍຝຣັ່ງ”

Updated: Nov 28, 2020


ຊື່ ແດນສະຫວັນ ສີວິໄຊ, ຊື່ຫຼີ້ນ ແດນ, ອາຍຸ20ປີ,ສູງ177cm,ນ້ຳໜັກ 60ກິໂລ, ກຳລັງສຶກສາຢູ່ທີ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ. ເວລຫວ່າງມັກຫຼີ້ນກີລາ, ເຂົ້າວົງການຍ້ອນຄວາມໄຝ່ຝັນຂອງຕົນເອງຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຕິດຕາມແລະຊອກຫາຂໍ້ມູນເພື່ອທີ່ຈະເຂົ້າມາສະໝັກປະກວດ Lao Supper Model 2018 ແລະ 2019 ຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າຮອບ10ຄົນສຸດທ້າຍ.ວຽກໃນວົງການບັນເທີງມັກຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນການເດີນແບບ,ຖ່າຍແບບ ຄວາມຝັນສູງສຸດໃນວົງການບັນເທີງຢາກເປັນນາຍແບບທີ່ມີຊື່ສຽງຈົນກ້າວໄປເຖິງເວທີສາກົນ ສ່ວນແຮງບັນດານທີ່ເຮັດໃຫ້ມາຢູ່ຈຸດນີ້ຄື: ຄວາມຄິດເປັນໃຫ່ຍໃຈຕ້ອງນີ້ງ.


ຄາແລັກເຕີ້: “ໜຸ່ມຫຼໍ່ ,ມາດເຂັ້ມສະຕາຍຝຣັ່ງ”

206 views0 comments
bottom of page