ແຟຊັນໂຊ

ເມຶອ The Blonds ແບນແຟຊັນຈາກນິວຢອກເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າຝຸ່ນ ແລະ ໄວຣັດທໍາລາຍທັດສະນະຄະຕິຂອງເຮົາບໍ່່ໄດ້

ອາວຸດປະຈຳຕົວຂອງຫຼາຍໆຄົນຕອນນີ້ຄົງບໍ່ແມ່ນຫັຍງນອກຈາກ ໜ້າກາກອານາໄມ ເພາະທັງບັນຫາຝຸ່ນ PM 2.5 ແລະ ໄວຣັດໂຄໂຣນາ ຕ່າງເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນຢ້ານຕໍ່ສະພາບອາກາດທີ່ຕ້ອງປະເຊີນໃນແຕ່ລະວັນຈົນຕ້ອງພາກັນຊອກຊື້ໜ້າກາກຈົນຂາດຕະຫຼາດ, ລ່າສຸດເຈົ້າຂອງໜ້າກາກໄດ້ກາຍເປັນອິກໜື່ງໄຮໄລ້ຂອງແຟຊັນໂຊ ຄໍເລັກຊັນ Fall/Winter 2020 ຈາກແບນ The Blondsແບນແຟຊັນຈາກນິວຢອກທີ່ຂື້ນຊື່ເຖິງຄວາມແຊບຂອງເສຶ້ອຜ້າ, ໜ້າ, ຜົມ, ທີ່ຈັດເຕັມໃນທຸກໆໂຊ ເຊິ່ງຄໍເລັກຊັນນີ້ເປັນການຮ່ວມມືກັບ Pitta Mask ແບນໜ້າກາກອານາໄມສັນຊາດຍີ່ປຸ່ນຈົນອອກມາເປັນໜ້າກາກທີ່ມາພ້ອມກັບການປະດັບດ້ວຍຈິວເລີລີສີສັນ ເພີ່ມຄວາມແຊບໃຫ້ກັບໂຊນີ້ແບບຂາດສາຍຕາບໍ່ໄດ້
22 views0 comments