top of page

ແມນນີ້ ປາກຽວ ນັກມວຍໂລກ ສ້າງເຮືອນ 1000 ຫຼັງໃຫ້ຊາວບ້ານຢູ່ຟຣີ

ດີໃຈແທນປະຊາຊົນ ທີ່ມີເລື່ອງດີໆປະປົນກັບເລື່ອງບໍ່ດີແນ່ ແຕ່ກໍເຮັດໃຫ້ເຫັນນຊ້າໃຈຂອງຜູ້ໃຫ້ທີ່ຂອບໃຈກະຍັງບໍ່ພໍ

ດັ່ງເລື່ອງນີ້ທີ່ຖືເປັນເລື່ອງຄວາມອົບອຸ່ນໃຈ ແມນນີ້ ປາກຽວ Manny Pacquiao ນັກມວຍໂລກ ສ້າງເຮືອນ 1000 ຫຼັງ ໃຫ້ຄົນຟິລິບປິນຢູ່ຟຣີ

ເພາະເຂົາເຄີຍເປັນຄົນທຳມະດາຄົນໜຶ່ງທີ່ເກີດໃນຄອບຄົວທີ່ລຳບາກໃນຟິລິບປິນ

ແຕ່ເມື່ອໃຫຍ່ມາເຂົາກາຍເປັນນັກມວຍຄົນທຳອິດໃນປະຫວັດສາດ ທີ່ຄອງແຊັມໂລກລຸ້ນ 8 ນ້ຳໜັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ຫຼັງຈາກທີ່ຊົກຊະນະມາແລ້ວນັບບຊ່ຖ້ວນ ເຂົາໄດ້ນຳລາງວັນຈາກການຊົກມວຍໄປສ້າງເຮືອນໃຫ້ກົບຄົນໃນບ້ານເກີດ 1000 ຫຼັງ

ດັ່ງນັ້ນເຮັດໃຫ້ປັດຈຸບັນ ຊາວ ຟິລິບປິນກວ່າ 1000 ຄອບຄົວ ໄດ້ຢູ່ບ້ານທີ່ສະອາດ ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງຖືກບັງຄັຍໄລ່ອອກນຳ.

ນັບເປັນຄວາມດີດ ແລະ ຄວາມໂຊກດີຂອງຊາວບ້ານທີ່ ແມນນີ້ຢູ່ແທ້ໆ ຊື່ຂອງເຂົາຈາລຶກໃນປະຫວັດສາດ

ນັກມວຍໂລກ ແມນ​ນີ້ ປາ​ກຽວ


29 views0 comments

Comentários


bottom of page