ແມັດທິວ,ລີເດຍຂໍເປັນຜູ້ໃຫ້ຫຼັງເຊົາໂຄວິດບໍລິຈາກພາສມ່າເພື່ອເປັນວັກຊີນສູ້ກັບພະຍາດໂຄວິດ-19ໃຫ້ກັບຄົນປ່ວຍ​

ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ຄູ່​ຮັກ ລີ​ເດຍ ແມັດ​ທິວ ຫາຍ​ເຊົາ​ຈາກ​ໂຄວິດ 19 ຂໍ​ເປັນ​ຜູ້​ໃຫ້​ແນ່ ດ້ວຍ​ການ​ບໍ​ລິ​ຈາກ ພາ​ສ​ມ່າ ​ຫຼື​ນ້ຳເລືອດ ​ໄດ້​ຈາກ​ການ​ນຳ​ເລືອດ​ໄປ​ປັ່ນ ແລະ ເຕີມ​ສານ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ແຂງ​ໂຕ ເຮັດ​ໃຫ້​ແຍກ​ເປັນ​ເຊວ​ເມັດ​ເລືອດ​ຂາວ ເກັດ​ເລືອດ ແລະ ເຊວ​ເມັດ​ເລືອດ​ແດງ ເພື່ອ​ນຳ​ໄປ​ເປັນ​ວັກ​ຊີນ​ສູ້​ກັບ​ພະ​ຍາດ ແມັດ​ທິວ ແລະ ລີ​ເດຍ​ໄປ​ແບບ​ຫງຽບໆ ທີ່ ຕະ​ຖົວ​ທຸ່ງ ຖ່າຍ​ຮູບ​ຮ່ວມ​ກັນ.


ໝໍ​ບອກວ່າ: ພາ​ສ​ມ່າ​ນີ້ ສາ​ມາດ​ເກັບ​ໄວ້​ໄດ້ 1 ປີຜູ້​ທີ່​ເຊົາ​ແລ້ວ ຈະ​ມີ​ພູມ​ຕ້ານ​ທານ ຫຼື ເອີ້ນ​ວ່າ ແອັນ​ຕີ້​ບໍ​ດີ້​ຕໍ່​ພະ​ຍາດໂຄວິດ ປຽບ​ຄື​ເຊ​ລ້ຳ​ທີ່​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ໄດ້ໃນ​ຜູ້​ທີ່​ເຊົາແລ້ວ 1 ຄົນ ສາ​ມາດ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ໄດ້​ສູງ​ສຸດ​ເຖິງ 6 ເທື່ອ ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແອນ​ຕີ້​ບໍ​ດີ້​ຈະ​ຄ່ອຍໆຫຼຸດ​ລົງ​ຈົນ​ເຖິງ 6 ເດືອນ ຫຼັງ​ຈາກ​ມີ​ອາ​ການ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ