10 ອັນດັບ ນ້ຳຫອມສຸດຍອດ ຜູ້ຍີ່ງໄຊ້ກໍ່ໄດ້ ຜູ້ຊາຍໄຊ້ກໍ່ດີ

ມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບນ້ຳຫອມກັນ ຮັບຮອງວ່າຍີ່ງຫຼືຊາຍໄຊ້ແລ້ວທ່ານຈະລົງໄຫຼໄປກັບຄວາມຫອມຢ່າງສຸດອາລັງການ.

ນ້ຳຫອມ: Escentric Molecules' Molecule 01

ຖ້າທ່ານເບືອກັບກີ່ນນ້ຳຫອມທີເຄືຍໄຊ້ສ້ຳກັນທັງບ້ານທັງເມືອງ ຂໍໃຫ້ທ່ານຫັນມາລອງນ້ຳຫອມ: Escentric Molecules' Molecule 01 ນ້ຳຫອມທີສວນປະສົມພຽງຕົວດຽວເທົ່ານັ້ນ. ຕົວນ້ຳຫອມທີສ້າງກິ່ນລຶກລັບຈາກລະດັບໂມເລກຸນ ເມືອສີດເຂົ້າຕົນຕົວແລ້ວຈະປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີ ແລະ ປະສົມປະສານກັນຈົນໄດ້ກິ່ນທີເປັນເອກະລັກຂອງແຕ່ລະຄົນອອກມາ

ນ້ຳຫອມ: Dolce & Gabbana Velvet Cypress

ກິ່ນຫອມສົດຊືນຂອງຕົ້ນໄມ້ໃບຫຍ້າແລະສວນຜະລິດໄມ້ ຈາກການປະສົມປະສານຂອງກິ່ນຕົ້ນໄມ້ແປກແລະຕົ້ນCypress ກັບກິ່ນໝາກນາວພ້ອມດ້ວຍກິ່ນໝາກຂີ້ຫູດ ໃຫ້ກິ່ນຫອມໆຊື່ນໃຈຕິດດັງໄປທັງວັນ.

ນ້ຳຫອມ: Le Labo Santal 33

ແບຣນນ້ຳຫອມທີມາແວກແນວກວ່າໄພ ດ້ວຍການປະສົມນ້ຳຫອມສົດໃຫມ່ໃນແບບຂວດຕໍ່ຂວດຢາກລອງຂອງໃໝ່ແນະນຳໃຫ້ລອງ LE LABO SANTAL 33 ທີ່ມີແຮງບັນດານໃຈຈາກຄາບອຍອາເມລິກາ ເດັ່ນດ້ວຍກິ່ນຫອມຂອງສະໂມກກີ້ຂອງຕົ້ນໄມ້ຢ່າງສົນ ຕົ້ນໄມ້ແປກແລະໄມ້ຈັນ ຫອມອົດສະຕາຣີເລື່ຍ ບອກກິ່ນຫອມນຸ່ນນວນຂອງດອກໄອຣິດສ ແລະດວກໄອໂວເລັດ.

ນ້ຳຫອມ: Calvin Klein ck all

ຄາວີນໄຄຣ ຄື ແບຣນຜູ້ບຸກລຸກນ້ຳຫອມຍູນິເຊັກມານານຫລາຍປີ ໜື່ງໃນກິ່ນທີຍັງຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງກິ່ນຫອມຈົນທຸກວັນນີ້ກໍ່ຄື :ck one ປີນີ້ ck ມາພ້ອມກິ່ນໃໝ່ ck all ທີຫອມສະບາຍແລະສົດຊື່ນຈາກສວນປະສົມຈາກໝາກຂີ້ຫູດ,ສົ້ມແມນດ້າຣີນແລະດອກໝາກກ້ຽງທີໃຫ້ກິ່ນຫອມນ່ວນໆ

ນ້ຳຫອມ: Creed Tabarome

ນ້ຳຫອມທີມີຊື່ສຽງຍາວນານຫລາຍກວ່າສອງຮ້ອຍປີ ກີນຫອມອົບອຸ່ນແຕ່ແຝງດ້ວຍກິ່ນໃບຍາສູບ ໃບຂີງແລະມັກຕົວກັບTabarome ນັ້ນໄດ້ເພີ້ມຄວາມສົດຊື່ນແລະອ່ອນໂຍນຂອງໝາກຂີ້ຫູດ ໝາກນາວແລະ ມະລິລົງໄປດ້ວຍ.

ນ້ຳຫອມ: L'Artisan Parfumeur Histoire d'Orangers

ຄວາມຫອມຂອງດອກໄມ້ນານາພັນປະສົມປະສານກັບໝາກໄມ້ ໂດດເດັ່ນກັບກິ່ນດອກສົ້ມ ກິ່ນຂອງຄວາມສົດໃສຂອງອາຍແດດ ເມືອມາຮວມກັບຄວາມຫອມວານສົນຊື່ນຂອງເນໂຣລີ້ລວມທັງຊາຂຽວ ຈື່ງໄດ້ນ້ຳຫອມທີອົບອຸ່ນດ້ວຍທຳມະຊາດໄຊ້ໄດ້ທັ່ງຍີ່ງ ແລະຊາຍ

ນ້ຳຫອມ: Ex Nihilo Bois d'Hiver

ກິ່ນໄມ້ທີເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມອ່ອນໂຍນແຕ່ແຂງແກງເພີ້ມຄວາມສົດໃສ ແລະ ຈະມີກີ່ນນ້ຳມັນໝາກແໜງກິ່ນອ່ອນໆຂອງ ພີ່່ມເສນ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ແປກ

ນ້ຳຫອມ: Penhaligon's Oud de Nil

ເພືອສ້າງສັນກິ່ນແບບໂອລ່ຽນທອດ Penhaligon's Oud de Nil ຂອງແບຣນ້ຳຫອມງາມທີມີມາຍາວນານເກື້ອບຮ້ອຍຫ້າສິບປີ ບໍຫອມຢ່າງ oud ຈື່ງເປັນຕົວເອກຕວາມດ້ວຍຄວາມສົນຊື່ນຂອງໝາກຂາມຫອມຫວານກັມມະລິ ກຸລາບແລະດອກສົ້ມ