10 ເທຣນສີຜົມປີ 2020 ໜ້າສະຫ່ວາງເຂົ້າກັບສາວເອເຊຍ

ຖ້າເວົ້າເຖີງໂທນສີຜົມທີ່ເຂົ້າກັບສີຜິວຂອງສາວໆເອເຊຍແລ້ວບອກເລີຍວ່າ ສີນ້ຳຕານ ມາແຮງຫຼາຍ ເຊິ່ງກໍມີສີນ້ຳຕານຫຼາຍເຊັດສີໃຫ້ເລືອກແບບບໍ່ໍຊ້ຳ ແລະ ຍັງມີເຊັດອື່ນໆທີ່ສາວເອເຊຍເຮັດໄດ້ເຊັ່ນກັນໃຜມີແຜນຈະປ່ຽນລຸກມາສ່ອງໄອເດຍ 10 ເທຣນສີຜົມໃນປີນີ້ມັກໂທນສີໃດແຄບສົ່ງໃຫ້ຊ່າງຜົມເບີ່ງໄດ້ເລີຍ

Ash Brown ຫຼືສີນ້ຳຕານເທົາໝົ່ນໂທນສີຜົມທີ່ບໍ່ເຂັ້ມ ຫຼື ອ່ອນເກີນໄປເໝາະກັບຄົນທີ່ຢາກປ່ຽນລຸກແຕ່ບໍ່ຢາກກັດຜົມສີອ່ອນທີ່ສຳຄັນໂທນສີນີ້ເໝາະສົມກັບສາວເອເຊຍຫຼາຍທີ່ເຮັດແລ້ວຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜິວແຈ້ງສະຫ່ວາງຂື້ນອີກດ້ວຍ


Chocolate Brown ຜົມສີນ້ຳຕານຊອກໂກແລັດ ຫຼື ສີນ້ຳຕານເຂັ້ມເປັນອີກໜື່ງສີທີ່ສາວເອເຊຍເຮັດແລ້ວຮອດແນ່ນອນແຖມຍັງບໍ່ຕ້ອງກັດສີຜົມເໝາະກັບທຸກສີຜິວເລີຍຈະຜິວຂາວ ຫຼື ສາວຜິວສີນ້ຳເຜີ້ງກໍເຮັດໃຫ້ຜົມນ້ຳຕານຊອກໂກແລັດໄດ້ເປັນອີກໜື່ງຕົວເລືອກທີ່ດີເລີຍ


Caramel Brownສີນ້ຳຕານຄາລາເມວນ້ຳຕານທີ່ອ່ອນລົງມາອີກເຊັດສຳຫຼັບໃຜທີ່ຜົມເຂັ້ມຫຼາຍໆແລ້ວຢາກໄດ້ຜົມສີອ່ອນລົງແຕ່ບໍ່ຢາກຫຼຸດອອກຈາກໂທນສີນ້ຳຕານສຳຫຼັບສີນ້ຳຕານຄາລາເມວນີ້ຕອບໂຈນເປັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍອາດຈະເຮັດໄຮໄລທອງເພີ່ມເປັນຊໍ່ໆກໍໄດ້


Apricot Brown ສາວຜິວຂາວເຫຼືອງແບບຜີວສາວເອເຊຍເຮັດໂທນສີນີ້ແລ້ວເກີດແນ່ສີນ້ຳຕານເອພິຄອດ ຫຼື ສີນ້ຳຕານລ້ອມສົ້ມເປັນໂທນສີທີ່ສາວຜິວເຫຼືອງເຮັດແລ້ວຂັບຜິວດີຫຼາຍໆໜ້າສະຫ່ວາງຂື້ນໄດ້ລຸກສົດໃສຂື້ນມາທັນທີສາວຜິວຂາວຍິ່ງເຮັດຍິງຂັບຜິວໃຫ້ກະຈ່າງໃສກວ່າເກົ່າສ່ວນສາວຜີວສອງສີໃຫ້ເລືອກເຊັດທີ່ບໍ່ສະຫ່ວາງໂດດເດັ່ນຈົນເກີນໄປ


Red Brownຢາກອັບລຸກເຊັກຊີເຮັດຜົມສີນ້ຳຕານລອມແດງຜົມໂທນເຣດບຣາວຈະຊ່ວຍຂັບຜິວໃຫ້ໜ້າສະຫ່ວາງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເບິງແຊັກຊີໜ້າຄົ້ນຫາຍີ່ງຂື້ນໂທນສີຜົມນີ້ບໍ່ໄດ້ອ່ອນຫຼາຍເລີຍເໝາະສົມກັບທັງສາວຜິວຂາວ ແລະ ຜິວສີນ້ຳເຜີ້ງໃຜຢາກປ່ຽນລຸກແຕ່ບໍ່ຢາກກັດສີຜົມນ້ຳຕານແດງເໝາະແນ່ນອນເລີຍ


Dark Plum ໂທນສີມ່ວງເປັນສີ່ງທີ່ຄົນບໍ່ຄ່ອຍເຮັດກັນດັງນັ້ນຖ້າໃຜຢາກໄດ້ຜົມແບບເກໆບໍ່ຊ້ຳໃຜຜົມສີມ່ວງພຳຖືເປັນອີກໄອເດຍທີດີສຳຫຼັບສາວເອເຊຍໃຫ້ເລືອກເຊັດສີທີ່ບໍ່ອ່ອນຈົນເກີນໄປເຮັດສີມ່ວງເຂັ້ມທີ່ບໍ່ໄດ້ຕ່າງຈາກຜົມດຳຫຼາຍແຕ່ມີຫຼຽບມ່ວງນ້ອຍໜື່ງງາມແບບບໍ່ຊ້ຳໃຜແນ່ນອນ