top of page

WOW With 35 Celebrity Of Love : Bountem Gold & Jewerly

Updated: Aug 1, 2019


Bountem Gold & Jewerly

1. Mrs. Bountem Sengsouvanh

2. Ms. Douangmany Heuangkhamsene


ຄະຕິປະຈໍາໃຈໃນການດໍາເນີນຊີວິດຂອງຄອບຄົວ ຖ້າຕ້ອງການປະສົບຜົນສໍາເລັດ ທ່ານຕ້ອງເມື່ອຍຫຼາຍກວ່າຄົນອື່ນ ທ່ານຕ້ອງຮຽນຮູ້ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄົນອື່ນ ທ່ານຕ້ອງບໍ່ຢຸດພັດທະນາ ແລະ ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຕະຫຼອດ ທ່ານຕ້ອງຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ແລະ ລົງມືເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ

ນິຍາມຄວາມຮັກຄອບຄົວ ເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນຊີວິດ ປຽບເໝືອນຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ຕົ້ນໜຶ່ງທີ່ແຕກກິ່ງກ້ານໃບອອກຈາກລໍາຕົ້ນ ແຕກກິ່ງໄປຄົນລະທິດຄົນລະທາງ ແຕ່ກິ່ງໄມ້ເຫຼົ່ານັ້ນ ລ້ວນແຕ່ເຕີບໃຫຍ່ມາຈາກຮາກໄມ້ອັນດຽວກັນ ເຊິ່ງຮາກໄມ້ນັ້ນກໍຄືຮາກຖານຂອງຄອບຄົວທີ່ຄອຍຫຼໍ່ລ້ຽງໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ຕົ້ນນີ້ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ໝັ້ນຄົງ97 views0 comments

Comments


bottom of page