6 ສະເໜ່ຂອງສາວທີ່ມີອາຍຸແຕ່ຍັງງາມທີ່ໃຜໆຕ່າງກໍຫຼົງຮັກ1. ທ່ານມີປະສົບການຊີວິດ

ຜູ້ຍິງທີ່ອາຍຸຫຼາຍກວ່າມັກຈະມີປະສົບການຊີວິດບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານຄວາມຮັກ, ຄວາມສຳພັນຊີວິດ, ວຽກງສນ, ສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ເຮັແດໃຫ້ທ່ານໜ້າສົນໃຈຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີເລື່ອງລົມເລື່ອງເວົ້າຫຼາຍໆຢ່າງ ແລະ ນີ້ຜູ້ຊາຍຫຼາຍຄົນຈື່ງເທໃຈໃຫ້ຜູ້ຍິງທີ່ແກ່ກວ່າແບບບໍ່ຕ້ອງສົງສົງ

2. ເພິ່ງໂຕເອງໄດ້

ຜູ້ຍິງທີ່ອາຍຸຫຼາຍແລ້ວທ່ານຈະໂຟກັດໃນສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດຫຼາຍກວ່າໂຟກັດທີ່ຜູ້ຊາຍມີເລື່ອງທີ່ພວກທ່ານຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍເຊັ່ນ ເບິງແຍງຄອບຄົວເຮັດໃຫ້ພວກທ່ານມັກເພິ່ງພາຕົວເອງມຮຊີວິດເປນຂອງໂຕເອງ ຜູ້ຊາຍກໍອາດຮູ້ສຶກວ່າພວກທ່ານບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການເຂົາຕະຫຼອດເວລສາແຕ່ກໍຍີນດີເມື່ອຜູ້ຊາຍເຂົ້າມາເຕີມເຕັມຊີວິດໃຫ້ສົມບູນຫຼາຍກວ່າເດີມ

3. ທ່ານຄວບຄຸມອາລົມໄດ້ຫຼາຍກວ່າ

ຜູ້ຊາຍສ່ວນໃຫ່ຍແລ້ວຄຸມສະຕິອາລົມບໍ່ຄ່່ອຍໄດ້ແຕ່ສະເພາະສາວໆມັກຈິຕິດນິໃສງ້ອງແງ້ງງໍແງບໍ່ມີເຫດຜົນຕ້ອງກາຍເປັນທີ່ຮອງຮັບອາລົມສະເໝີ ແລະ ແນ່ນອນວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກເບື່ອໜ່າຍແຕ່ຜູ້ຍິງທີ່ມີອາຍຸຫຼານປະມານໜື່ງແລ້ວເຂົາຈະອາລົມຄົງທີ່ຫວ່າມີເຫດຜົນຄວບຄຸມອາລົມໄດ້ດີ ແລະ ເປັນເຫດຜົນວ່າຜູ້ຊາຍຈຳນວນໜຶ່ງເລື່ອກຜູ້ຍິງທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່ານັ້ນເອງ

4. ທ່ານບໍ່ໄດ້ໝົກມຸ່ນກັບການມີຮູບຮ່າງທີ່ຈ່ອຍງາມຄືນາງແບບ

ຜູ້ຊາຍສ່ວນໜຶ່ງຫຼົງສະເສສ່ວນເວົ້າສ່ວນໂຄ້ງຕາມທພມະຊາດຂອງຜູ້ຍິງແມ່ນວ່າບາງຄົນອາດເຄີີຍຜ່ານການມີລູກມາແລ້ວຈະໃຫ້ມີຮູບຮ່າງເປະຄົງເປັນເລື່ອງຍາກແຕ່ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ພວກທ່ານນັ້ນຍອມຮັບ ແລະ ຮູ້ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງຕົນເອງມັນບໍ່ແມ່ນບັນຫາສຳຫຼັບພວກທ່ານເພາະຮູບຮ່າງບໍ່ໄດ້ມີຜົນຕໍ່ຄວາມສຸກຂອງທ່ານໃນຄະນະທີ່ບາງຄົນມັກຈະຫາສາລະພັດວິຖິທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮູບຮ່າງໂຕເອງເບິ່ງຄືຈ່ອຍພຽວຄືນາງແບບ ແລະ ນັ້ນມັນສະແດງເຖິງຄວາມບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນຮູບຮ່າງຂອງຕົວເອງ

5. ມີສັບສີນເປັນຂອງໂຕເອງ

ທ່ານຈະບໍ່ຫັວງເພິ່ງຜູ້ຊາຍພຽງຝ່ານດຽວແນ່ນອນເພາະທ່ານເອງກໍສາມາດຫາລ້ຽງຕົວເອງໄດ້ຢູ່ແລ້ວທ່ານອາດຈະມີເງີນ, ມີບ້ານ ຫຼື ມີລົດຂອງໂຕເອງ ຜູ້ຊາຍຫຼາຍຄົນຈຶ່ງຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈວ່າບໍ່ຕ້ອງເມື່ອຍຫາລ້ຽງທ່ານແຕ່ຈຸນເຈືອກັນ ແລະ ກັນໄດ້ ແລະ ສະໄໝນີ້ເງີນເປັນປັດໃຈທີ່ 5 ຫາກບໍ່ພໍໃຊ້ ຫຼື ຜູ້ຊາຍຕ້ອງຄອຍເປັນຝ່າຍຈ່າຍຕະຫຼອດບາງທີ່ມັນກໍພາຄວາມທຸກມາໃຫ້ໜຸ່ມໆຄືກັນ

6. ບໍ່ເຮັດໂຕຕິດແຟນ

ໃນອາດີດຜູ້ຍິງອາຍຸຫຼາຍອາດເຄີຍເຮັດໂຕຕິດແຟນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍອືດອັດຄວາມສຳພັນບໍ່ລາບລື່ນການທີ່ພວກທ່ານບໍ່ເຮັດໂຕຕິດແຟນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍບໍ່ກົດດັນເຮັດໃຫ້ມີເວລາສ່ວນໂຕຫຼາຍຂື້ນມີພື້ນທີ່ຂອງຕົວເອງຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ເປັນອີກເຫດຜົນສຳຄັນວ່າເປັນຫັຍງຜູ້ຊາຍຈື່ງມັກຜູ້ຍິງທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່ານັ້ນເອງ

16 views0 comments