9 ຢາດົມທີ່ເຮັດໃຫ້ສົດຊື່ນ ມາຄາຍຄຽດຈິດໃຈໃຫ້ຜ່ອນຄາຍກັນດີກວ່າ

ເປີດປີ 2020 ເຂົ້າມາໄດ້ພຽງ1-2 ເດືອນກໍມີເລື່ອງລາວທີ່ກຸ້ມໃຈຫຼາຍເລື່ອງບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງໄຟໄໝ້ປ່າທີ່ອອດສະເຕເລຍ, ເຊື້ອໄວຣັດໂຄວິດ- 19 ລະບາດ ແລະ ອີກຫຼາຍໆຢ່າງ ເຖິງເລື່ອງລາວພາຍນອກ ຫຼື ສ່ວນຕົວຈະປວດຫົວ, ຈິດໃຈເຮົາຕ້ອງສະຫຼົບໃຫ້ໄດ້ພຽງແຕ່ຢິບຢາດົມມາດົມຫາຍໃຈເຂົ້າເລິກໆກໍ່ຈະຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍອາລົມໄດ້ບໍ່ຫຼາຍກໍນ້ອຍ

1. Thann - Time to refresh

ເມື່ອເຮົາເກີດຈາກຄວາມຄຽດຮອກໂມນກວ່າ 30 ຊະນິດເກີດການປັ່ນປ່ວນ, ຮອກໂມນບາງຕົວຈະຫາຍໄປ ຫຼື ຢຸດເຮັດວຽກ ແລະ ຮອກໂມນບາງຕົວອາດຈະເຮັດວຽກໜັກເກີນໄປການສັບສົນ ປລະ ປັນປ່ວນຂອງຮອກໂມນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຈັບປ່ວຍທາງກາຍເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ເຈັບປ່ວຍນ້ອຍໄປຈົນເຖິງປ່ວຍໜັກໄດ້ ທ່ານໝໍ ຮັນເຊເຍຶອ ໝໍຊາວອອດສະເຕລີຜູ້ສືກສາເລື່ອງຮອກໂມນກ່າວໄອເທິມນີ້ເປັນເນື້ອເຈວບາງເບົາໄວ້ເຕີມເຕັມຄວາມສົດຊື່ນດ້ວຍສ່ວນປະສົມຂອງນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍຈາກທຳມະຊາດ 7 ຊະນິດໄດ້ແກ່ Eucalyptus, Peppermint, Lemon, Rosemary, Clove, Black pepper ແລະ Nutmeg ພຽງທາ Time to Refreshບໍລິເວນຂະໝັບກ້ອງຄາງ ແລະ ລຳຄໍເວລາທາແລ້ວຈະຮູ້ສຶກເຢັນສະບາຍມອບຄຸນຄ່າການບຳລຸງຜິວໃຫ້ຊຸ່ມຊື່ນດ້ວຍ Organic shea butter, Organic cocoa butter, Organic jojoba oil ແລະ Organic argan oil

2. Sabai Arom - Travel Survival Petite Trio On The Go

ເອສເຊນເຊີຍອອຍ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາພຽງ 1 ແຕ່ມາເຖິງ 3 ກີ່ນຂະໜາດມິນິໃຫ້ທ່ານສັບປ່ຽນຕາມຄວາມຕ້ອງການເຊິ່ງ Sabai Arom ແບຣນໄທນີ້ໄດ້ຄິດສູດມາໃຫ້ແລ້ວສໍາຫຼັບການເດີນທາງໂດຍສະເພາະປະກອບດ້ວຍ No.10 ກັ່ນສະກັດຈາກພະລັງບຳບັດຂອງ Sweet Orange, Lemon, Eucalyptus ແລະ Cloveສູດແບຣນພິເສດເພຶ່ອຊ່ວຍປົກປ້ອງຮ່າງກາຍຈາກມົນລະພາວະ ແລະ ເຊື້ອໂລກຮອບຕົວ No.05 ມີ Eucalyptus, Rosemary, Marjoram, Scotch Pine ແລະ Spearmint ເພຶ່ອຊ່ວຍໃຫ້ຫັນໃຈສະດວກ, ຫຼຸດອາການຄັນດັງ, ລົມຫັນໃຈສະອາດສົດຊື່ນ ແລະ No.01 ກີ່ນ Lavender, Ylang, Ylang, Chamomile, Eucalyptus, Bergamot ແລະ Orange ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫຼັບດີຂື້ນ, ຜ່ອນຄາຍ ແລະ ຈິດໃຈສະຫງົບເໝາະສົມສຳຫຼັບເປັນເພີ່ອນຄູ່ຄິດຍາມເດີນທາງສຸດໆ

3. Aveda - Stress-fix concentrate stress-relieving aroma

ກວດແກ້ວຫົວລູກກິ້ງຄືນ້ຳມັນດຽວກັບເວລາໃຊ້ບໍລີການທີ່ເວດາໃນໄຊມິນິຖືໄປມາງ່າຍ ແລະ ກີ່ນ Stress-fixກໍເຮັດຕາມຊື່ແທ້ໆໂດຍເປັນນ້ຳມັນລາເວນເດີທີ່ສູດດົມແລ້ວຜ່ອນຄາຍສຸດໆຈົນຢາກຫຼັບເລີຍ ເໝາະສົມດົມໃນທີ່ງຽບໆເຢັນໆ ຖ້າຢູ່ບ່ອນຮ້ອນ ຫຼື ບັນຍາກາດວຸນໆ ອາດດົມແລ້ວຮູ້ສືກປວດຫົວກວ່າເດີມ ຖ້າໃຜມັກທຳສະມະທິໃນຊ່ວງຫົວຄຳແນະນຳເລີຍຫົວສພໝອງຈະໂປ່ງໂລ່ງສະບາຍຫຼາຍ

4. ຕາເວັນເດືອນ ນ້ຳມັນຂຽວເຢັນ

ບໍ່ມີຫັຍງເໝາະສົມກັບການແກ້ການວີນວຽນຫົວ, ບັນເທົາແມງໄມ້ກັດຕູດເທົ່າກັບສະໝູນໄພໄທແທ້ໆ ອີກແລ້ວ ນ້ຳມັນຂຽວຫົວລູກກິ້ງນີ້ບັນຈຸດ້ວຍ ໃບຍານາງ, ເສລົດພັງພອນ, ໃບເຈີຍ, ເບນຈົງ ປລະ ຢູຄາລິບຕັດ ໃຊ້ດົມໃຊ້ທາກໍສະດວກ ແລະ ຍັງເປັນອີກໜຶ່ງອັນທີ່ຕິດກະເປົາທີ່ຖືໄປມາຂອງສົມເດັດພະເຈົ້າລູກເທີເຈົ້າຟ້າສີຣິວັນນະລີ ນາຮີລັດລາຊະກັນຍາອີກດ້ວຍ

5. Origins - PEACE OF MIND On-The-Spot Relief

ເອສເຊນເຊີຍລອອຍໃນຮູບແບບຄິມເຈວເຄລົມວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ຈິດໃຈສະຫງົບຜ່ອນຄາຍໃນ 3 ປ້ໍາເທົ່ານັ້ນພຽງສູດດົມກ່ອນນວດກົດຈຸດທີ່ຄໍຂະໝັບ ຫຼື ບ່າໄຫຼ່ ຈະຍີ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜ່ອນຄາຍຈາກການອ່ານຣີວິວແລ້ວຫຼາຍຄົນບອກວ່າໄອເທັມກີ່ນເປັບເປີມີນເຢັນໆອັນນີ້ຈະຊ່ວຍທຸເລົາອາການປວດຫົວບໍ່ເກຣນໄດ້

6. This Works - Stress Check Breath In

ເອສເຊນເຊີຍອອຍໃນຮູບແບບລູກກີ້ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜ່ອນຄາຍລະຫວ່າງວັນດ້ວຍກີ່ນຂອງ ນ້ຳມັນລາເວນເດີຜະສົມປະສານກັບຄວາມມີ້ນຂອງຢູຍາລີບຕັດໃນເບສນ້ຳມັນໝາກພ້າວຈະຊ່ວຍສະສາງຄວາມຍຸ່ງເຫຍິ່ງໃນຄວາມຄິດໃຫ້ຜ່ອນຄາຍສົດຊື່ນຄຽດຕອນໃດກໍຢິບມາດົມໄດ້ເລີຍ

7. Karmakamet - Hot balm

ບາລົມຈາກຂີ້ເຜິ້ງທຳມະຊາດຄຸກເຄົາກັບສານສະກັດກັ້ນຈາກສະມຸນໄພບໍ່ວ່າຈະເປັນ ແຜັດຊ