ເລືອກ "ຂອງຫຼິ້ນ" ເປັນ "ຂອງຂວັນ" ເພື່ອເພີ່ມການພັດທະນາຂອງເດັກໃນແຕ່ລະອາຍຸ.
ຈຸດເດັ່ນ : HIGHLIGHTS

  • ການເລືອກຊື້ຂອງຂວັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ໃນແຕ່ລະຊ່ວງອາຍຸ ຕ້ອງເບິ່ງເຖິງຜົນປະໂຫຍດດ້ານການພັດທະນາການທີ່ເດັກໆຈະໄດ້ຮັບ.

  • ຂອງຂວັນສຳລັບເດັກນ້ອຍຄວນເນັ້ນໃສ່ຄວາມປອດໄພ ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸປະຕິເຫດ ຢ່າເລືອກເຄື່ອງຫຼິ້ນທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍເກີນໄປ ເພາະສ່ຽງຕໍ່ການອົມ ຫຼື ເຂົ້າໄປອຸດຕັນທາງເດີນຫາຍໃຈ ຊຶ່ງອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ.

  • ຂອງຫຼິ້ນ ຫຼືຂອງຂັວນທີ່ເດັກໄດ້ຮັບນັ້ນຈະສົມບູນເລີຍເພາະສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ເດັກຢາກໄດ້ຄວບຄູ່ກັນແມ່ນເວລາ ຄວາມຮັກ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ການເບິ່ງແຍງແລະຄວາມໃສ່ໃຈຈາກຜູ້ໃຫຍ່ ຫຼືພໍ່ແມ່.


ໃນໂອກາດພິເສດເຊັ່ນ: ວັນເກີດ ວັນປີໃໝ່ ຫຼື ວັນເດັກນ້ອຍ ການເລືອກຊື້ຂອງຂວັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ຖືເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ຜູ້​ໃຫຍ່​ຕ້ອງ​ພິຈາລະນາ​ໃຫ້​ຫຼາຍ.


ຜູ້ໃຫຍ່ສ່ວນໃຫຍ່ມັກເລືອກຂອງຫຼິ້ນເປັນຂອງຂວັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍ. ໂດຍເລືອກຕາມຄວາມມັກຂອງເດັກນ້ອຍ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງຄວນເນັ້ນເຖິງຄວາມປອດໄພ ບໍ່ແຕກຫັກງ່າຍ ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ


ນອກຈາກນັ້ນການເລືອກຂອງຫຼິ້ນຄວນຈະເປັນປະໂຫຍດແລະເຫມາະກັບການພັດທະນາໃນຊ່ວງອາຍຸຂອງເດັກນ້ອຍອີກນຳ ຂອງຫຼິ້ນທີ່ຫຼີ້ນງ່າຍເກີນໄປອາດຈະເຮັດໃຫ້ເດັກເບື່ອ ແລະຂອງຫຼິ້ນທີ່ຍາກເກີນໄປທີ່ເດັກອາດທໍ້ໃຈທີ່ຈະຫຼິ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ ຂອງຫຼິ້ນທີ່ເຫມາະໃນເເຕ່ລະຊ່ວງອາຍຸນັ້ນແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນກັບອາຍຸແລະລະດັບການພັດທະນາການຂອງເດັກ ເມື່ອເດັກມີຄວາມສຸກແລະມ່ວນຊື່ນກັບເຄື່ອງຫຼິ້ນນັ້ນ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດທັກສະການຮຽນຮູ້ຕ່າງໆ ​ເປັນ​ພື້ນຖານ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພັດທະນາ​ຢ່າງ​ເຕັມສັກ​ກະຍະພາບ​ໃນ​ອະນາຄົດ.ເຄື່ອງຫຼີ້ນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ 0-6 ເດືອນ.ເຄື່ອງຫຼິ້ນສົ່ງເສີມ ກະຕຸ້ນການພັດທະນາ ແລະ ລະບົບປະສາດສຳພັດ ມີດັ່ງນີ້:


ກະຕຸ້ນສາຍຕາເດັກອາຍຸນີ້ຈະມັກເບິ່ງວັດຖຸທີ່ມີສີສັນແລະເຄື່ອນທີ່ຊ້າໆ ເຊັ່ນ: ຕຸກກະຕາສີສັນສົດໃສ ວັດຖຸເບົາທີ່ປິວໄປຕາມລົມກັບລົມ.


ກະຕຸ້ນການຟັງສຽງເຊັ່ນ ຂອງຫຼິ້ນທີ່ເຄາະ ສັ່ນ ໃຫ້ເກີດສຽງຫຼືດົນຕີ


ກະຕຸ້ນການໃຊ້ມືແລະປາກ ເດັກໃນຊ່ວງນີ້ມັກຈະສໍາຫຼວດສິ່ງອ້ອມຂ້າງຂອງເຂົາໂດຍໃຊ້ມື ແລະປາກ ເຊັ່ນ ເຄື່ອງຫຼິ້ນຢາງອ່ອນໆ ທີ່ເດັກສາມາດໃສ່ໃນປາກຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍເນັ້ນໃສ່ວັດສະດຸທີ່ສະອາດແລະປອດໄພ ຕຸກກະຕາຜ້າອ່ອນໆ ບານຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີສີສັນສົດໃສທີ່ເດັກນ້ອຍສາມາດຈັບໄດ້.ຂອງ​ຫຼິ້ນ​ເສີມການ​ພັດ​ທະ​ນາການ​ ທີ່ເຫມາະສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ 7-12 ເດືອນ.ເດັກໃນໄລຍະນີ້ຈະເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວໄດ້ເອງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີທັກສະພາສາທີ່ດີຂຶ້ນ ການເລືອກຂອງຫຼິ້ນສໍາລັບເດັກໄລຍະນີ້ຍັງກະຕຸ້ນລະບົບປະສາດສຳພັດຕ່າງໆ. ໂດຍ​​ເສີມ​ທັກສະດ້ານທີ່ສັບ​ຊ້ອນ​​ຂຶ້ນ​


ສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກຮູ້ກັບຜິວສໍາຜັດຕ່າງໆຫຼາຍຂື້ນ ເຊັ່ນ: ບານທີ່ອ່ອນນຸ້ມ, ກ້ຽງ ຫຼືເປັນນູນ ທີ່ເດັກສາມາດຈັບຫຼືຫຍຸມໄດ້.


ສົ່ງເສີມການເຄື່ອນໄຫວຂອງກ້າມຊີ້ນ ແລະ ເຊັ່ນ: ລົດລາກຈູງ ຂອງຫຼິ້ນກິ້ງໄດ້ ໄມ້ ຫຼືພລາສຕິກຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເດັກສາມາດຕໍ່ໃຫ້ສູງ ຫຼືເອົາໃສ່ໃນກ່ອງແລະອອກມາໄດ້ ເພື່ອຝຶກທັກສະການນຳໃຊ້ກ້າມຊີ້ນມື ແລະ ຂາໃຫ້ແຂງແຮງຂຶ້ນ.


ສົ່ງເສີມສະຕິປັນຍາເຊັ່ນ: ປຶ້ມຮູບທີ່ມີສັດທີ່ມີສີສັນສົດໃສ ເປັນເຈ້ຍແຂງ, ພາດສະຕິກ, ຫຼືຜ້າກໍໄດ້ ການສົນໃຈເບິ່ງຮູບ ຮຽນຈັບ ແລະຮຽນເປີດແລະປິດປຶ້ມສົ່ງເສີມການພັດທະນາການ ທັງພາສາແລະກ້າມຊີ້ນມື


ຫຼິ້ນ​ເພື່ອ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ ເຫມາະສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ 1-2 ປີ.ອາຍຸນີ້ແມ່ນເຫມາະກັບຂອງຫຼິ້ນທີ່ເສີມການພັດທະນາຂອງກ້າມຊີ້ນ ການຊົງໂຕ ເເລະ ດ້ານພາສາ


ສົ່ງເສີມການໃຊ້ກ້າມຊີ້ນ ການຊົງໂຕເຊັ່ນ: ລໍ້ລາກຈູງນ້ອຍໆ ຂອງຫຼີ້ນໄຂລານ ໄມ້ຫຼືພລາສຕິກຮູບຕ່າງໆ ເພື່ອ ຈັບ ວາງ ຂອງຫຼີ້ນທີ່ ບີບ ຫຼື ຫຍຸມ ແລ້ວມີການປ່ຽນຮູບ ສີໄມ້ຫຼີສີທຽນເພື່ອຝຶກຈັບຂີດຂຽນເສີມທັກສະກ້າມຊີ້ນມື

ສົ່ງເສີມການພັດທະນາການທາງພາສາເຊັ່ນ: ນິທານ ປື້ມຮູບພາບສັດ ວັດຖ ແລະຝຶກໃຫ້ຮຽນຮູ້ຊື່ຂອງສິ່ງຕ່າງໆ.

ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສະຕິປັນຍາ​ແລະ​ການໃຊ້​ມືແລະສາຍ​ຕາປະສານກັນ​ເຊັ່ນ​: ກ່ອງ​ປ່ອນ​ຂອງ​ຮູບ​ຊົງ​ຕ່າງໆ


ເຄື່ອງຫຼີ້ນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບເດັກນ້ອຍ 2-3 ປີເພີ່ມທັກສະການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງອ້ອມຂ້າງ ເພື່ອກະກຽມກ່ອນໄປໂຮງຮຽນ


ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ກ້າມຊີ້ນຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ທະນັດຫຼ