ໂປຣແກຣມຕ້ານໄວຣັສທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບປີ 20221.Kasperskyໃຊ້ງານໄດ້ກັບ Windows, Mac, Android, ios

ອັດຕາການກວດພົບ 100%

ການປ້ອງກັນແບບ Real Time

ສະເກນມິລເວໄດ້ຕາມຄຳສັ່ງ

ການສະໜັນສະນຸນ 24/7

 

2. Bitdefenderການປ້ອງກັນຕາມເວລາຈີງ

ກຳຈັດມິລເວສະປາຍ ແລະ ແອດເວ

ໃຊ້ງາໄດ້ກັບ Wondows, Mac ແລະAndroid

VPN ປ້ອງກັນການເຊື່ອມຕໍ່ອກເຕີເນັດ

 

3. Pandaໃຊ້ງານໄດ້ກັບ Windows, Mac, Android, ios

ການປ້ອງກັນໄວຣັສທີ່ຍອດເຍີ່ຍມ ລວມທັງມັລເວສະປາຍ ແລະ ແອດເວ

ຄຸນສົມບັດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຕົວເລືອກການປັບແຕ່ງ

VPN ຮັກສາຄວາມປອດໄພມນການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ແລະ ການປ້ອງກັນໃນເວບ

 

4.Nortonໃຊ້ງານໄດ້ກັບ Windows, Mac, Android, ios

ກຳຈັດມິລເວສະປາຍ ແລະ ແອດເວ

ຮັບປະກັນກຳຈັດໄວຣັສໄດ້ 100% ຫຼື ຄືນເງິນ

VPN ຮັກສາຄວາມປອດໄພມນການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ແລະ ການປ້ອງກັນໃນເວບ

 

5. TOTALAV


ລາຄາເບົາໆ

ໃຊ້ງານໄດ້ກັບ Windows, Mac, Android, ios

ປ້ອງກັນຕາມເວລາຈິງ

ເຄື່ອງມືສຳລັບເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກ

 

6. Avira


ໄດ້ຮັບລາງວັນການປ້ອງກັນຕາມຈິງ

ໃຊ້ງານໄດ້ກັບ Windows, Mac, Android, ios

ໂປຣແກມຈັດການລະຫັດ

ມາພ້ອມກັບຕົວບ໋ອກໂຄສະນາຟຣີ

 

ສຳລັບ Mac ເທົ່ານັ້ນ


7.intego


ຟາຍວໍສຳລັບປ້ອງກັນເຄື່ອຂ່າຍ ແລະຮອດພອທ

ການສຳຮອງ ແລະ ກູ້ຄືນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ

ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ ທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ

ປ້ອງກັນ ແອນຕີ້ໄວຣັສ ແລະ ປ້ອງກັນ Spyware

 

8.Mackeeper


ອັບເດດຄສາມປອດໄພລາຍວັນ

ການປ້ອງກັນມັລເວ 24/7

ໃຫ້ປະສົບການ ການທ່ອງເວລຢ່າງປອດໄພ

ປ້ອງກັນ phisshing, Anti virus ແລະ spyware

1 view0 comments