Binance.US ຖອນໂທເຄັນ AMP ອອກຈາກລາຍຊື່ການຊື້ຂາຍຫຼັງຈາກຄະນະກໍາມະການກຳກັບຫຼັກຊັບເຕືອນບໍ່ຈົດທະບຽນຫຼັກຊັບ

Updated: Aug 19
Binance.US ແພັດຟອມການຄ້າຊື້ຂາຍ crypto Binance ທີ່ລົງທະບຽນໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າໃນສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດຖອນ token AMP ອອກຈາກບັນຊີການຊື້ຂາຍຫຼັງຈາກຄະນະກໍາມະການກຳກັບຫຼັກຊັບສະຫະລັດ ແຈ້ງເຕືອນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນເປັນຫຼັກຊັບເມື່ອເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ສືບເນື່ອງຈາກອະດີດຜູ້ຈັດການແລະພະນັກງານຂອງ Coinbase ໄດ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນການຊື້ຂາຍ crypto ເຊິ່ງຈະເລີ່ມຖອດ AMP ອອກໃນວັນທີ 15 ສິງຫານີ້


ໃນເດືອນກໍລະກົດ ຄະນະກໍາມະການກຳກັບຫຼັກຊັບຂອງສະຫະລັດໄດ້ປະກາດລາຍຊື່ token 9 ລາຍການ ທີ່ອ້າງວ່າບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນຫຼັກຊັບປະກອບມີ AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX, ແລະ KROM.ທັງນີ້ Binance.US ເປີດເຜີຍວ່າການຊື້ຂາຍ AMP ອາດຈະກັບມາຢຸ່ໃນລາຍຊື່ການຊື້ຂາຍຂອງເເພັດຟອມອີກໃນອະນາຄົ. ຈົນກ່ວາຈະມີຄວາມຊັດເຈນກ່ຽວກັບ AMP ເຊິ່ງຕອນນີ້ບໍລິສັດຈະຕ້ອງດຳເນີນການຕາມຂັ້ນຕອນຂອງທາງການໄປກ່ອນ ແຕ່ທີ່ແນ່ໆ ວັນທີ 2 ສິງຫາ ທີ່ຜ່ານມາລາຄາຂອງ AMP (ໃນ Binance.com) ໄດ້ຫຼຸດລົງແລ້ວ 7.41%.

3 views0 comments