top of page

ໜຸ່ມຫຼໍ່ ເຈົ້າສະເໜ່ ແມັກ ອິນທະເນດ ໄກສອນເສນາ

Updated: Nov 28, 2020

come up with a super star

ຊື່ ອິນທະເນດ ໄກສອນເສນາ ຊື່ຫຼີ້ນ ແມັກ,

ອາຍຸ 23ປີ, ສູງ 178cm, ນ້ຳໜັກ 65ກິໂລ

ການສຶກສາຈົບຈາກຄະນະເສດຖະສາດບໍລິຫານທຸລະກິດມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ.ເວລາຫ່ວາງມັກຖ່າຍຮູຍ,ທ່ຽວທຳມະຊາດ

ກີລາທີ່ມັກແມ່ນຟິດເນັດ,ລອຍນ້ຳ,ຕີດອກປີກໄກ່, ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃນວົງການບັນເທີງແມ່ນປະກວດ ວ້າວ30ໜຸ່ມຮ໋ອດປີ3,ເດີນແບບ,ຖ່າຍແບບ. ຄວາມຝັນສູງສຸດຂອງການເຮັດວຽກໃນວົງການແມ່ນຢາກເປັນນັກສະແດງເຕັມໂຕທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນວົງການບັນເທີງ.


ຄາເລັກເຕີ້ “ໜຸ່ມຫຼໍ່ ເຈົ້າສະເນ່”


14 views0 comments

Comentários


bottom of page