top of page

"Costa Coffee" ບຸກເປີດສາຂາທໍາອິດໃນສະຫະລັດ
ໃນຕົ້ນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ Costa Coffee ກາເຟອັນດັບ 1 ຂອງອັງກິດເຊິ່ງເປັນຜູ້ນໍາຕະຫຼາດເອີຣົບໄດ້ເປີດ "ຮ້ານກາເຟສາຂາ" ແຫ່ງທໍາອິດໃນສະຫະລັດ ຖືເປັນຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດທີ່ຫນ້າສົນໃຈສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາກາເຟສາກົນ.ທ່າມກາງກະເເສການຄາດໝາຍທີ່ວ່າ ນີ້ ແມ່ນ ການເປີດເສິກຍົກທຳອິດຢ່າງເຕັມຕົວໃນດິນແດນພະຍາອິນຊີເື່ອທ້າຊິງກັບແຊ້ມແບຣນດັງເຈົ້າຖິ່ນຢ່າງ ສະຕາບັກ (Starbucks) ທີ່ປັກຫຼັກຄອງສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຢູ່ກ່ອນແລ້ວແບບບໍ່ແພ້ໃຜມາເປັນເວລາດົນ.


ນອກຈາກການເປີດຮ້ານກາເຟທໍາອິດແລ້ວ ອາວຸດຫນັກຂອງ (Costa Coffee) ໃນການເດີນເກມບຸກຕະຫຼາດສະຫະລັດ ຍັງປະກອບໄປດ້ວຍ "Barista Bot", ບາຣິສຕາຫຸ່ນຍົນສຳລັບໃຫ້ບໍລິການຄໍກາເຟໃນເມືອງໃຫຍ່ໆ ແລະ ຕູ້ຂາຍກາເຟອັດຕະໂນມັດພ້ອມຕິດຕັ້ງດ້ວຍເທັກໂນໂລຍີທີ່ທັນສະໄໝ ເຖິງ 3 ແບບຄື: "Smart Cafe", "Marlow" ແລະ "Costa Express"ທີ່ຈະໃຊ້ເປັນຫົວຫອກບຸກຕະຫຼາດສະຫະລັດ.
2 views0 comments

Comentarios


bottom of page