top of page

Energy Solutions by Fuji Electric’s Innovation 2018


Energy Solutions by Fuji Electric’s Innovation 2018


ໃນວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດ ຟູຈິ ເອເລັກທຣິກ ປະເທດໄທ ຈໍາກັດ ໂດຍທ່ານ Kazushige Ishii ກໍາມະການຜູ້ຈັດການໄດ້ຈັດງານສໍາມະນາຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ " ເຕັກໂນໂລຊີພະລັງງານທາງເລືອກ Energy Solutions by Fuji Electric’s Innovation 2018 " ເພື່ອສ້າງການຮັບຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນພາກພື້ນອາຊຽນຕາມແນວຄິດທີ່ວ່າ: ການຜະລິດພະລັງງານ ເພື່ອການໃຊ້ພະລັງງານທີ່ໝັ້ນຄົງ ພ້ອມທັງການປະຕິຮູບເຕັກໂນໂລຊີພະລັງງານ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທົ່ວໂລກ ທັງດ້ານອຸດສາຫະກໍາ ສັງຄົມ ແລະ ສາທາລະນຸປະໂພກ ດ້ວຍອົງຄວາມຮູ້ທີ່ທາງບໍລິສັດ ຟູຈິ ເອເລັກທຣິກ ປະເທດໄທ ຈໍາກັດ ໄດ້ຢຶດໝັ້ນຕະຫຼອດມາ ພາຍໃນງານກໍມີທ່ານ ດຣ. ດາວວົງ ພອນແກ້ວ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ທ່ານ Hiroshi Ishii ຜູ້ບໍລິຫານບໍລິສັດ ຟູຈິ ເອເລັກທຣິກເອເຊຍ ປາຊີຟິກ ປະເທດສິງກະໂປ ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມ


เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2018 ที่ผ่านมา บริษัท ฟูจิ อิเล็กทริก ประเทศไทย จำกัด คุณ Kazushige Ishii กรรมการผู้จัดการได้จัดงานสัมมนาขึ้นภายใต้หัวข้อ “ เทคโนโลยีพลังทางเลือก Energy Solutions by Fuji Electric’s Innovation 2018 “ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับลูกค้า สปป ลาว และในภาคพื้นอาเซียนตามแนวทางที่ว่า: การผลิตพลัง เพื่อการใช้พลังงานอย่างมั่นคง พร้อมทั้งการปฏิรูปเทคโนโลยีพลังงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ทั้งด้านอุตสาหกรรม สังคม และสาธารณูปโภค ด้วยองค์ความรู้ที่ทางบริษัท ฟูจิ อิเล็กทริก ประเทศไทย จำกัด ได้ยึดมั่นตลอดมา ภายในงานให้เกียรติ์เข้าร่วมโดย ดร. ดาววงศ์ พอนแก้ว หัวหน้าสำนักงานกระทรวงพลังงานและแร่ธาตุ คุณ Hiroshi Ishii ผู้บริหารบริษัท ฟูจิ อิเล็กทริกเอเชีย แปซิฟิค ประเทศสิงคโปร์


11 views0 comments

Comments


bottom of page