top of page

HIGH fashion Khamphouvong jewelry ຮ້ານຄຳ ພູວົງ

Updated: Feb 28, 2020

Khamphouvong Jewelry New Collection ຄັ້ງນີ້ເຮົາໃຊ້ຄອນເຊັບ Lords of Gold ຊົງອິດທິພົນສະຫງ່າງາມຂອງຄຳ ຫຼ້າສຸດຂອງເຄື່ອງປະດັບເຊັດນີ້ ຄວາມພິເສດຢູ່ທີ່ຄວາມລະອຽດຂອງລວດລາຍທີ່ຊັດເຈນເນັ້ນແບບທັນສະໄໝ ແຕ່ຍັງຄົງຄວາມເປັນລາວທີ່ປະສົມປະສານລວມຢູ່ດ້ວຍກັນ ພ້ອມທັງຄຸນະພາບ ແລະ ບໍລິການທີ່ຄົງຄວາມເປັນອັນດັບໜຶ່ງຂອງ ສປປ ລາວ

94 views0 comments

留言


bottom of page