GREY’S ANATOMY ແລະຊີຣີການແພດບໍລິການໜ້າກາກ ແລະ ອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອສະຖານະການ COVID-19

Updated: Mar 31, 2020

ທັງຊຸດກັນເຊື້ອ, ຖົງມື ແລະ ເຄື່ອງມືການແພດທີ່ໃຊ້ໃນການຖ່າຍທຳ

ທ່າມກາງສະຖານະການລະບາດຂອງເຊື້ອໄສຣັດ COVID-19 ທີ່ເຮັດເອົາວິກິດໄປທົ່ວໂລກນັ້ນກໍຍັງນັບວ່າເປັນເລື່ອງດີທີ່ເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອລະຫວ່າງເພື່ອນມະນຸດມະນຸດດ້ວຍກັນຢ່າງລ່າສຸດບັນດາຊີຣີການແພດເລື່ອງດັງບໍ່ວ່າຈະ Grey’s Anatomy, The Good Doctor, The Resident ແລະ New Amsterdam ກໍພາກັນຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໝໍ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີ່ຕ້ອງຮັບມືກັບວິກີດນີ້ໃນຊີວິດຈີງດ້ວຍການຮ່ວມບໍລິຈາກອຸປະກອນ ແລະ ຄອດຕູມທີ່ໃຊ້ຖ່າຍທຳບໍ່ວ່າຈະເປັນໜ້າກາກອານາໄມ, ຖົງມື , ຊຸດກັນເຊື້ອໂລກ ແລະ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆທີ່ຈະໃຊ້ໄດ້ໃຫ້ກັບໜ່ວຍງານທີ່ກຽວຂ້ອງຕ່າງໆບໍ່ວ່າຈະເປັນໂຮງໝໍ, ສະຖານີດັບເພີງ ຫຼື ສູນສຸຂະພາບທ້ອງຸີ່ນເພື່ອຊ່ວຍບັນເທົາບັນຫາການຂາດແຄນອຸປະກອນໃນພາວະສຸກເສີນແບບນີ້

ເນື່ອງຈາກຊີຣີເຫຼົ່ານີ້ມີອຸປະກອນຂອງຈີງທີ່ຕ້ອງເອົາໄວ້ເຂົ້າສາກຢູ່ໃນສະຕອກເປັນຈຳນວນຫຼາຍແຕ່ຕອນນີ້ກໍຕ້ອງເລື່ອນການຖ່າຍທຳອອກໄປເພືອຄວາມປອດໄພຂອງນັກສະແດງ ແລະ ທີມງານຈີ່ງໄດ້ນຳຂອງຈຳເປັນເຫຼົ່ານີ້ໄປມອບໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ແທ້ໆແທນ ເຊີ່ງນອກຈາກວົງການການແພດແລ້ວ ຊີຣີທີ່ກຽວກັບນັກດັບເພີງຢ່າງ Station 19 ກໍໄດ້ນໍາໜ້າກາກ N95 ທີ່ກໍາລັງຂາດຕະຫຼາດໄປມອບໃຫ້ສະຖານີດັບເພີງແທ້ໆດ້ວຍ

ນັບວ່າເປັນອີກເລື່ອງດີໆທີ່ເຮົາໄດ້ເຫັນນ້ຳໃຈໃນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມລະຫ່ວາງເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນໃນພາວະວິກິດເຊັ່ນນີ້ ເຊີ່ງກໍຕ້ອງບອກວ່າເປັນສີ່ງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ


10 views0 comments