13 ສິງຫາ "ມື້ຄົນລຶ້ງມືຊ້າຍສາກົນ" ຫຼື Happy Left Handers Day ມີຄວາມສໍາຄັນແນວໃດ?

Updated: Aug 19

Happy Left Handers Day ເປັນມືສຳຄັນທີ່ເປັນສັນຍາລັກຂອງການຕໍ່ສູ້ເພື່ອເສລີພາບແລະສັກສີຂອງຄົນທີ່ລຶ້ງມືຊ້າຍທົ່ວໂລກຖ້າທ່ານລຶ້ງມືຊ້າຍເປັນຫຍັງບິກໃນທະນາຄານຕ້ອງຕິດໄວ້ທາງຂວາ ລູກບິດປະຕູ ຫນັງສື ເມົ້າຄອມ ແລະ ອີກຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນລຶ້ງຊ້າຍໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນໄດ້ຍາກກວ່າຕົນທົ່ວໄປ ເມື່ອລຶ້ງມືຊ້າຍຈະຕ້ອງເຈິກັບບັນຫາຫຼາຍກວ່າຄົນອື່ນ ວັນທີ່ 13 ສິງຫາ ຂອງທຸກໆປີຈຶ່ງກາຍເປັນມື້ສຳຄັນເມື່ອອົງກອນລຶ້ງຊ້າຍສາກົນນັບໃຫ້ມື້ນີ້ເປັນມື້ຂອງຄົນລຶ້ງມືຊາຍ (Happy Left Handers Day) ເຊິງເລີ່ມເມື່ອຄັ້ງທຳອິດໃນວັນທີ 13 ສິງຫາ 1976ເພື່ອໃຫ້ຄົນທີ່ລຶ້ງມືຊາຍມີຄວາມພູມໃຈລວມທັງເປັນການເຂົາໃຈເຖິງສິດທິຄວາມເທົ່າທຽມໃນສັງຄົມ ລະຫວ່າງຄົນທີ່ລຶ້ງຊ້າຍແລະຄົນທີ່ເລຶ້ງຂວາ

ອີງຕາມສະຖິຕິປະຊາກອນພົບວ່າຈໍານວນຄົນລຶ້ງມືຊ້າຍແມ່ນມີຈຳນວນ 10-15% ຂອງປະຊາກອນໂລກທັງໝົດ ແລະເປັນຜູ້ຊາຍຫຼາຍກ່ວາຜູ້ຍິງ 2 ເທົ່າ ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການແພດ ຫຼືນັກວິທະຍາສາດບອກໄວ້ວ່າ ຄົນລຶ້ງມືຊ້າຍສາມາດເກີດຈາກປັດໃຈໄດ້ຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນສາເຫດທາງພັນທຸກໍາເຊິ່ງເປັນກຸນແຈທີ່ຄວບຄຸມ ແລະ ຊີ້ບອກເຖິງຄວາມຖະນັດ ມືຊ້າຍ ຫຼື ມືຂວາຂອງມະນຸດ.

ສາເຫດຈາກ ພໍ່-ແມ່ ຫຼືສະມາຊິກໃນຄອບຄົວມີຄົນທີ່ລຶ້ງມືຊ້າຍ ຈຶ່ງເກີດການຮຽນແບບພຶດຕິກໍາໄດ້.

ເກີດຈາກອາການບາດເຈັບທີ່ມືຂວາແຕ່ນ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງນໍາ​ໃຊ້​ມື​ຊ້າຍ​.

ເມື່ອໂອກາດໃນເເຕ່ລະປີວຽນມາເຖິງອີກຮອບ 13 ສິງຫາ ຂອງທຸກປີຈຶ່ງເປັນມື້ຂອງຄົນລຶ້ງຊ້າຍສາກົນ ຫຼື Happy Left Handers Day ນັ້ນກໍເພື່ອເປັນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອເສລີພາບແລະສັກສີຂອງຄົນລຶ້ງຊ້າຍທົ່ວໂລກ ທັງຍັງຕອກຢ້ຳວ່າການລຶ້ງຊ້າຍນັ້ນກໍເປັນຄວາມທຳມະດາທີ່ດຳລົງຢູ່ມາດົນນານນັບພັນນັບໝື່ນປີຕັ້ງແຕ່ການເກີດຂອງມະນຸດ

ອ້າງອິງ: scimath, BBC, Left Handers Day

4 views0 comments