Instagram ກັບລຳ ຍົກເລີກການອອກແບບຄ້າຍ TikTok ກັບຄືນສູ່ສະໄຕລ໌ Instagram ແບບເກົ່າ!


Instagram ໄດ້ກັບລຳຕັດສິນໃຈຍົກເລີກການອອກແບບໃຫມ່ທີ່ຄ້າຍຄືກັບ TikTok ໃຫ້ກັບໄປສະແດງຜົນເກົ່າ ຍັງປະກາດຈະຫຼຸດໂພສການແນະນຳໃຫ້ໜ້ອຍລົງນຳອີກ!

CEO Adam Mosseri ຜູ້ບໍລະຫານ Instagram ກ່າວໃນການສໍາພາດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ “ດີໃຈທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລອງສ່ຽງສະແດງວ່າເຮົາຍັງຄິດການໃຫຍ່ບໍ່ພໍ ແຕ່ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງກ້າວຖອຍຫຼັງກ້າວໃຫຍ່ ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຢ່າງລະເຮົາກັບມາພ້ອມແນວຄິດໃໝ່ໆ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈະນຳມັນໄປຕໍ່ຍອດ”


ການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວເກີດຂື້ນໃນການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງຂອງ Instagram ເພື່ອແຂ່ງຂັນກັບ TikTok ໂດຍບໍລິສັດໄດ້ພະຍາຍາມປ່ຽນປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ແອັບຈາກຈຸດທີ່ເນັ້ນຮູບພາບເປັນການເນັ້ນວິດີໂອຫຼາຍຂື້ນເື່ອແຂ່ງຂັນກັບ TikTok ໂດຍບໍລິສັດພະຍາຍາມປ່ຽນປະສົບການຈາກການເນັ້ນຮູບເປັນການເນັ້ນວີດີໂອ

ແຕ່ການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂື້ນກັບ Instagram ອີງຕາມຂໍ້ມູນພາຍໃນຂອງ Instagram ພົບວ່າເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ໃຊ້ ຈະໃຊ້ເວລາເບິ່ງຄລິບຫຼາຍຂື້ນແຕ່ຂໍ້ມູນຊີ້ໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນວ່າຜູ້ໃຊ້ບໍ່ພໍໃຈກັບການອອກແບບໃຫມ່ຂອງ Instagram.


ແຕ່ການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂື້ນກັບ Instagram ສ້າງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຢ່າງຊັດເຈນກັບການປ່ຽນແປງນີ້ທາງ Instagram ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈຖອຍຫຼັງກັບມາໃຊ້ການດີໄຊນ໌ແບບເກົ່າລະຍັງປັບປຸງເພີ່ມຕື່ມຕາມຄຳຮອງຮຽນຂອງຜູ້ໃຊ້

“ເມື່ອທ່ານພົບບາງຢ່າງທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມ ມັນຄວນຈະເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກດີ ທ່ານຄວນຈະດີໃຈທີ່ຈະຄົ້ນພົບມັນ ແລະບໍ່ຄວນຄິດວ່າມັນເກີດຂຶ້ນໃນຕອນນີ້ ດັ່ງນັ້ນຂ້ອຍຄວນຄິດວ່າພວກເຮົາຄວນຈະກັບມາ ແລະເຮັດໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນການຈັດອັນດັບແລະເນື້ອຫາທີ່ແນະນຳ ແຕໍ່ມາເຮົາເຈຶ່ງຈະເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ” Mosseri ກ່າວໄວ້.


1 view0 comments