"Joker 2"ກຳນົດມື້ເຂົ້າສາຍຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ

Updated: Aug 19

ແຟນໆໜັງ DC ຍັງຄ່ອນຂ້າງເສຍໃຈໄປກັບການຍົກເລີກການສ້າງແລະຍົກເລີກການສາຍນັງ "Batgirl" ຂອງວໍເນີບາເທີ ແຕ່ບໍ່ດົນມານີ້ມີສັນຍານຂ່າວດີມາຢຽວຢາເພາະພາກຕໍ່ "Joker 2" ໜັງອາຊະຍາກໍາລະດັບລ່າລາງວັນໂດ້ຍໄດ້ປະກາດຍືນຍັນກຳນົດມືເຂົ້າສາຍເປັນທາງການເອົາໄວ້ໃນວັນທີ 4 ຕຸລາ 2024 ພ້ອມຄອນເຟີມວ່າ "ວາຄີນ ຟີນິກ" ຈະຍັງກັບມາຮັບບົດເປັນ ໂຈ໊ກເກີ້ ຫຼື ອາເທີແຟຣກ ອີກຄັ້ງແລະຮ່ວມງານກັບຜູ້ກຳກັບ "ທອດ ຟີລີບ" ທີ່ທັງສອງຈະແທັກທີມກັນກັບມາໃນເລື່ອງນີ້ຄວາມສຳເລັດຂອງໂຈ໊ກເກີ້ພາກທີ່ຜ່ານມາກວດລາຍໄດ້ທົ່ວໂລກໃນລະດັບພັນລ້ານໂດລາ ຖືກວ່າຜົນລັບອອກມາໄດ້ດີກວ່າໜັງເລື່ອງອື່ນໆຈາກຈັກກະວານໜັງ DC ແລະຍັງດັນໃຫ້ວາຄີນ ຟີນິກ ຂື້ນຄວ້າຮັບລາງວັນອອສກ້າທາງການສະແດງ ແລະໄດ້ເຂົ້າຊິງລາງວັນກຽດຕິຍົດໄດ້ເຖິງ 11 ລາງວັນແລະລ່າສຸດທີ່ເປັນໄຮໄລ້ເລີຍຄືນັກຮ້ອງສາວຊື່ດັງຊາວອາເມລິກາເຊື້ອສາຍອີຕາລີຢ່າງ "Laday GaGa" ຈະມາຮ່ວສະແດງໃນໜັງເລື່ອງນີ້ ແລະຍັງໄດ້ເຜີຍອີກວ່າຈະມາຮັບບົດເປັນ ຮາເລ່ ຄວີນ ໂດຍໜັງເລື່ອງນີ້ກຳລັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຕຽມສ້າງ ເຊິ່ງເຊື່ອວ່າຈະເລີ່ມຖ່າຍທຳກັນໃນຊ່ວງເວລາເດືອນທັນວາປີນີ້ ງານນີ້ເຮົາຕ້ອງມາຖ້າລຸ້ນນຳກັນວ່າການເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ Laday GaGa ຈະເຮັດໃຫ້ໜັງເລື່ອງນີ້ໄປໃນແນວທາງແບບໃດ ແລະເຮົາຈະໄດ້ເຫັນ ໂຈ໊ກເກີ້ ແລະ ຮາເລ່ ຄວີນ ມາປະຊັນບົດບາດກັນແນ່ນອນ

0 views0 comments