Kering ແລະ LVMH ສົ່ງໜ້າກາກອານາໄມໃຫ້ປະເທດຝຮັ່ງເສດ ແລະ ປະເທດອີຕາລີ

Updated: Mar 31, 2020

Balenciaga ແລະ Saint Laurent ກໍາລັງກຽມWorkshop ສຳຫຼັບການຜະລິດ

ປະຈຸບັນແບຣນແຟຊັນຕ່າງຕື່ນຕົວຂື້ນມາຊ່ວຍໂລກໃນຊ່ວງວິກິດຕ່າງໆລວມໄປເຖີງວິກິດໄວຣັດ Covid-19 ນອກຈາກທີ່ LVMH ຈະຜະລິດເຈວແອກໍຮໍລ້າງມືເພື່ອແຈກຈາຍໃຫ້ກັບທາງກຸ່ມໂຮງໝໍປະເທດຝຣັງເສດແລ້ວ ທາງເຄືອ Kering ທີ່ເປັນບໍລິສັດແມ່ຂອງແບຣນລັກຊົວຣີຢ່າງ Gucci, Saint Laurent ແລະ Balenciaga ກໍກຳລັງຜະລິດໜ້າກາກອານາໄມສົ່ງໃຫ້ປະເທດຝຣັ່ງເສດ ແລະ ປະເທດອີຕາລີສ່ວນ LVMH ກໍກຽມສົ່ງໜ້າກາກອານາໄມເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສະຖານະການໂຄວິດ- 19 ໃນປະເທດຝຣັ່ງເສດເຊັນກັນ

ທາງ Kering ຈະເລີ່ມຜະລິດໜ້າກາກອານາໄມເມື່ອທີ່Workshopພ້ອມ ແລະ ວັດສະດຸສໍາຫຼັບການຜະລິດໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ຈະສົ່ງໜ້າກາກອານາໄມຈຳນວນ 3 ລ້ານອັນທີ່ນຳເຂົາຈາກປະເທດຈີນສ່ວນ Gucci ຈະຜະລິດໜ້າກາກຈໍານວນ 1.1 ລ້ານອັນສົ່ງໃຫ້ໂຮງໝໍທົ່ວອິຕາລີ

ໃນຂະນະທາງ LVMH ຮ່ວມມືກັບສະຫະລັດຝຣັງເສດເພື່ອສົ່ງໜ້າກາກນໍາເຂົ້າຈາກປະເທດຈີນໂດຍມີໜ້າກາກອານາໄມຈຳນວນ 7 ລ້ານອັນ ແລະ ໜ້າກາກ FFP2 ຈໍານວນ 3 ລ້ານ ຕໍ່ອາທິດ ເຊີ່ງຈະສົ່ງໃຫ້ທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກເປັນໄລຍະ 4 ອາທິດລວມທັງໝົດເປັນຈຳນວນ 40 ລ້ານອັນວ້າວຂໍເປັນຈຳລັງໃຈໃຫ້ທົ່ວໂລກຜ່ານວິກິດນີ້ໄປດ້ວຍກັນ ແລະ ຂໍໃຫ້ໂລກລະບາດ Covid-19 ຫາຍໄປຈາກໂລກນີ້ໃຫ້ໄວໆ

7 views0 comments