top of page

LAO-INTERNATIONAL JET SKI CHAMPIONSHIP 2018

ການແຂ່ງຂັນເຈັສກີລາວລະດັບນາໆຊາດຄັ້ງທໍາອິດຂອງ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ພ້ອມດ້ວຍພາກເອກະຊົນເຊັ່ນ: ແດນສະຫວັນນໍ້າງື່ມລີສອດ ແລະ ບໍລິສັດວິໄສທັດ ເຊິ່ງງົບປະມານໃນການຈັດການແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້ຫຼາຍກວ່າ 1,500,000,000 ກີບ ມີນັກແຂ່ງຂັນຈາກລະດັບໂລກເຖິງ 12 ປະເທດເຊັ່ນ: Thailand, Japan, Korea, France, Norway, England, Italy, Slovakia, Corsica Island, Reunion Island, Sicily Island ແລະ Laos ທີ່ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1 – 3 ມິຖຸນາ 2018 ນີ້ ທີ່ ແດນສະຫວັນນໍ້າງື່ມລີສອດ

การแข่งขัน Jet Ski ลาว ระดับนาๆชาติครั้งแรกใน สปป ลาว ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกิฬา พร้อมด้วยภาคเอกชน แดนสวรรค์น้ำงื่มรีสอร์ต และบริษัทวิสัยทัศน์ ชึ่งงบประมาณในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มากกว่า 1,500,000,000 กีบ มีนักแข่งขันจากระดับโลกถึง 12 ประเทศอาทิ Thailand, Japan, Korea, France, Norway, England, Italy, Slovakia, Corsica Island, Reunion Island, Sicily Island และ Laos ที่จะได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2561 ณ แดนสวรรค์น้ำงื่มรีสอร์ต
8 views0 comments

Comments


bottom of page