Let Them Eat Cakeແຟຊັນໂຊ Moschino Fall/Winter 2020 ທີ່ຊຸບຊີວິດ

ພະນາງມາຮີອັງຕົວເນັກຂື້ນມາອີກຄັ້ງ

ບໍ່ມີຄັ້ງໃດເລີຍທີ່ດີໄຊເນີຄົນນີ້ຈະບໍ່ເລືອກສຽງຮືຮາ

ຈາກຈີນຕະນາການສູ່ຣັນເວທີ່ Jeremy Scott ເນລະມິດສ້າງຂື້ນມາປະໜື່ງກຳລັງນັງເບີງຢູ່ໃນຫ້ອງກະຈົກ ສະຖານທີ່ພະລາດຊະວັງແວຊາຍພ້ອມແຊນເດີເລີຍຫ້ອຍປະດັບປະດາພ້ອມທັງການຕົກແຕ່ງພາຍໃນທີ່ຖືກຍົກອອກຈາກພະລາດຊະວັງນັ້ນເອງ

ໃນຄໍເລັກຊັນນີ້ນອກຈາກ Jeremyຈະໄດ້ແຮງບັນດານໃຈມາຈາກແຟຊັນຂອງພະນາງມາຮີອັງຕົວເນັກແລ້ວເຂົາຍັງໄດ້ນຳຄຳເວົ້າສຸດທ້າຍອັນເລື່ອງຊາລືຂອງພະນາງວ່າ “Let them eat cake”ມາວາງເປັນຄອນເຊັບຫຼັກໂດຍມີທັງການເຊີນຮູບເຄັກທີ່ສົ່ງອອກໄປຍັງບັນດາແຂກ, ບັນດາຜູ້ເບີງ ແລະ ຊຸດທີ່ເປັນແຮງບັນດານໃຈໄປມາຈາກຊິງນັບເປັນໄຮໄລສຳຄັນຂອ ງໂຊເຈເຮວມີ່ສາມາດນຳເອົາຄວາມໂມເດີນມາປະສົມປະສານເຂົ້າກັບຄວາມຫຼູຫຼາຂອງສຸພາບສະຕີຊັ້ນສູງໃນຍຸກສັດຕະວັດທີ່ 18 ໃນສະໄຕຣອ໊ດໂຄຢ່າງລົງຕົວ, ຊຸດໂຄງກະໂປງສຸ່ມ

Pannier ທີ່ນຳມາປັບປ່ຽນເປັນມິນິເດຜ້າຢີ່່ນປັກລາຍດອກ ຫຼື ເປັນມິນິເດພີມພາຍ toile de Jouyພ້ອມເກີບບູດເຂົ້າຄູ່ດີມີຄວາມທັນສະໃໝ


ເຖິງແມ່ນວ່າການແຂ່ງຂັນກອບຕັ້ງແບບສຸມ Pannier ກັບໂສ້ງຢີນພີມພາຍ, ເກີບມອດຊາຊິນແພຣດຟອມໜັງພິມພາຍ ແລະ ກະເປົາພິມພາຍກາກະຕູນເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ການແຂ່ງຂັນກັບເກີບບູດ ແລະ ແຈັກເກັດໜັງລາຍດອກໄມ້ຕາມແບບຕົ້ນສະບັບສາວໄບເກີຣ໊ອດຊິດ
ນອກຈາກນີ້ເຈເຮວມີ່ຍັງໄດ້ນຳເອົາຜ້າກຳມະຢີ tapestry ພິມພາຍຫຼາກຫຼາຍສີສັນມາຕໍ່ຕິດເປັນຊຸດແພດເວີດໃນສະຕາຍຂອງຊົນຊັ້ນສູງຈາກລາດສຳນັກແວຊາຍ


ແຕ່ເໜືອກ່ວາສິງອື່ນໃດເຂົາຍັງເປັນ Moschino ພ້ອມດ້ວຍກະດານທີ່ກະພິບ ແລະ ລາຍປີ່ນງານປັກຕະການຕາ ແລະ ການດີໄຊທີ່ແປກຕາກັບແຟຊັນທີ່ໄລ້ເກນກັບຄໍເລັກຊັນ Fall/Winter 2020 ນີ້5 views0 comments