One Piece Film Red ຈະເປັນພາກທຳອິດທີ່ເຂົາສາຍໃນ ສ ປ ປ ລາວ ແທ້ ຫຼື ບໍ່

ຫຼືຈະສັບຂາຫຼອກສາວົກ ວັນພີຊ ອີກຮອບ ເຮົາມາຖ້າລຸ້ນກັນ 1 ກັນຍາ ນີ້ ຮູ້ກັນອະນິເມະຊີຣີ້ທີ່ມີແຟນຕິດຕາມທົ່ວທຸກມຸມໂລກ

ຜົນງານຂອງອາຈານ "ເອອິຈິໂຣ້ ໂອດະ" ແລະໃນວັນທີ່ 1 ກັນຍາ ນີ້ຈະມາໃນຮູບແບບຮູບເງົາ ພ້ອມເປີດໂຕ ຕົວລະຄອນພິເສດ "ອູຕະ" ທີ່ມີຕົວຕົນໃນເນື້ອເລື່ອງຫຼັກແລະເປັນລູກສາວຂອງກຸ່ມໂຈນສະລັດຜົມແດງ "ເເຊງຄ໌" ເເລະເລື່ອງລາວເບື້ອງຫຼັງຂອງທັງສອທີ່ບໍ່ມີໃຜຮູ້ ເຫດການຈະເປັນແນວໃດນັ້ນ ເຮົາມາພ້ອມປະຈົນໄພໄປກັບກຸ່ມໝວກຟາງນຳກັນເລີຍ

1 view0 comments