top of page

Opening BCEL (BCOME)

Updated: Oct 16, 2018


ພິທີເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ບໍລິການເງິນດ່ວນຊຸມຊົນໄລຍະ 2 “BCEL Community Money Express (BCOME) Version 2” ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 25 ກັນຍາ 2018 ທີ່ຜານມາ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປີດບັດ ATM BCOME, ການຝາກ-ຖອນເງິນ, ການໂອນເງິນ, ການຊໍາລະຄ່າຕ່າງໆ ຫຼື ເຮັດທຸລະກໍາອື່ນໆໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍວ່ອງໄວຍິ່ງຂຶ້ນ ສະດວກສະບາຍ ໝັ້ນໃຈ ຫຼໍ້າສະໄໝ ປະທານງານໂດຍ ທ່ານນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ພູໂຂງ ຈັນທະຈັກ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ທ່ານ Jean Bernard Carrasco ເອກອັກຄະຣາຊະທູດອົດສະຕາລີປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນຕົວແທນສະໜັບສະໜູນໂຄງການ BCOME

พิธีเปิดตัวผลิตภัณฑ์ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน บริการเงินด่วนชุมชนเวอร์ชั่น 02 “ BCEL Community Money Express (BCOME) Version 2 “ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2018 ที่ผ่านมา ไม่ว่าท่านจะเปิดบัตร ATM BCOME, การฝาก-ถอนเงิน, การโอนเงิน, การชำระค่าต่างๆ หรือทำธุระกรรมอื่นๆได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วยิ่งขึ้น สะดวกสบาย มั่นใจ ล้ำสมัย ประธานงานโดย คุณ วัฒนา ดาราลอย รองผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป.ลาว, คุณ พูโขง จันทะจัก ผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน, คุณ Jean Bernard Carrasco เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำ สปป.ลาว และเป็นตัวแทนสนับสนุนโครงการ BCOME
47 views0 comments

Comments


bottom of page