Paypal ຈົດທະບຽນຮັບໃບອະນຸຍາດໃນອິນໂດເນເຊຍແລະສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໄດ້ເປັນປົກກະຕິແລ້ວວັນທີ 3 ສິງຫາ PayPal ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກະເປົາເງິນດິຈິຕອນສຳລັບໃຊ້ໃນການຊື້ແລະຮັບຊຳລະເງິນຄ່າສິນຄ້າ ເຜຍວ່າໄດ້ດຳເນີນການຈົດທະບຽນເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລະບົບອີເລັກໂທຣນິກໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍສຳເລັດແລ້ວ ແລະລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ຫຼັງຈາກທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ PayPal ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຫລາຍເວັບໄຊທ໌ທີ່ຖືກບລັອກຈາກການເຂົ້າເຖິງ ເນື່ອງຈາກບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການລົງທະບຽນໃບອະນຸຍາດໃນເດືອນພະຈິກ 2020 ອິນໂດເນເຊຍໄດ້ອອກກົດລະບຽບໃຫມ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆລົງທະບຽນສໍາລັບໃບອະນຸຍາດ. ແລະໃຫ້ອໍານາດເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບແພັດຟອມເປີດເຜຍຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ບາງລາຍ ລົບເນື້ອຫາທີ່ຜິດກົດໝາຍຫຼືລົບກວນຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍສາທາລະນະໃນເຫດສຸກເສີນໄດ້ພາຍໃນ 4 ຊົ່ວໂມງແລະບໍ່ສຸກເສີນໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ.ບໍລິສັດເທກໂນໂລຍີຫຼາຍບໍລິສັດຕ້ອງຮີບຮ້ອນເຂົ້າຈົດທະບຽນໃຫ້ທັນກ່ອນເຖິງກຳນົດເມື່ອວັນສຸກພຽງບໍ່ຈັກຊົ່ວໂມງ ໄດ້ແກ່ Google ຂອງບໍລິສັດ Alphabet, Facebook Instagram ແລະ WhatsApp ຂອງ Meta ລວມທັງ Amazon.com. ຮວມເຖິງ Spotify, Netflix ແລະ TikTok.


ວັນທີ 2 ສິງຫາ ກະຊວງຄົມມະນາຄົມການສື່ສານ ຂອງອິນໂດເນເຊຍໄດ້ປະກາດໄດ້ຍົກເລີກການປິດກັ້ນການເຂົ້າເຖິງເວັບແລະແພັດຟອມຂອງ Yahoo ແລະ Valve Corp ລວມທັງ Steam Counter-Strike: Global Offensive ແລະ Dota 2.

1 view0 comments