Sergey Brin ແມ່ນໃຜ? ມາຮູ້ຈັກກັບຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Google

Updated: Aug 19


ເຊິເກ້ ມິເຄໂລວິດ ບຣີນ (Sergey Mikhaylovich Brin) ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Google ເປັນອາເມລິກາເຊື້ອສາຍລັດເຊຍ ເກີດຢູ່ໃນລັດເຊຍໃນປີ 1973


ເມື່ອ Brin ມີອາຍຸໄດ້ 6 ປີ ຄອບຄົວຂອງລາວໄດ້ອົບພະຍົບອອກຈາກລັດເຊຍ ມາອາໄສຢູ່ໃນລັດ Maryland ສະຫະລັດອາເມລິກາ ດ້ວຍບັນຫາແລະປະສົບການທີ່ Brin ກັບຄອບຄົວຂອງລາວປະສົບມາເຮັດໃຫ້ລາວເຫັນຄຸນຄ່າຂອງລະບົບປະຊາທິປະໄຕແລະເສລີພາບ (ຕອນອາຍຸ 17 ປີ ລາວໄດ້ມີໂອກາດກັບໄປທີ່ລັດເຊຍໃນການທັດສະນະສຶກສາຂອງໂຮງຮຽນ ໂດຍພໍ່ຂອງລາວກໍໄປນຳ ລາວບອກພໍ່ຂອງລາວໃນຕອນນັ້ນວ່າ 'ຂອບໃຈຫຼາຍໆທີ່ພາພວກເຮົາອອກຈາກຣັດເຊຍ')Brin ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມແລະມັດທະຍົມໃນລະບົບ Montessori ທີ່ເນັ້ນຫນັກເລື່ອງເສລີພາບແລະສົ່ງເສີມໃຫ້ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ (ຕໍ່ມາພາຍຫຼັງ Brin ກໍໄດ້ຮູ້ວ່າ Larry Page ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Google ອີກຄົນໜຶ່ງກໍຈົບຈາກໂຮງຮຽນ Montessori ຄືກັນ) ຈາກນັ້ນໄດ້ເຂົ້າຮຽນວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Maryland ແລະໄປຕໍ່ປະລິນຍາເອກສາຂາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີຢູ່ Stanford ນອກຈາກຄວາມສົນໃຈໃນຄະນິດສາດແລະຄອມພິວເຕີ ລາວຍັງມີຄວາມສົນໃຈໃນກິລາປະເພດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສະເກັດ, ສະກີ, ຍິມນາດສະຕິກ ແລະ ໂຫນບາ
ກ່ອນທີ່ Brin ຈະເລີ່ມສ້າງ Google ລາວໄດ້ພະຍາຍາມສ້າງສູດການຄິດໄລ່ທີ່ແນະນໍາຮູບເງົາໂດຍອີງໃສ່ຄວາມມັກຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ (ຄ້າຍຄືກັນກັບສິ່ງທີ່ Netflix ເຮັດໃນປັດຈຸບັນ) ແລະສ້າງລະບົບອັດຕະໂນມັດເພື່ອຊອກຫາການລະເມີດລິຂະສິດອອນໄລນ໌ ແຕ່ທັງສອງຢ່າງກໍບໍ່ຄືບໜ້າປານໃດ ຈົນໄດ້ພົບກັບ Larry Page ໃນປີ 1995 ທໍາອິດພວກເຂົາບໍ່ມັກໜ້າກັນປານໃດ (ພາຍຫຼັງພວກເຂົາ​ໃຫ້​ການ​ສໍາ​ພາດ​​ວ່າ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ພົບ​ກັນ​ຕອນ​ທໍາ​ອິດ​ພວກ​ເຂົາ​​ຮູ້​ສຶກ​ວ່າ​ອີກຝ່າຍ​ 'ບໍ່ໜ້າຄົບຫາ') ແຕ່ກໍຢູ່ຫ້ອງຮຽນດຽວກັນແລະມາສະໜິດກັນຍ້ອນຄວາມຫຼົງໄຫຼແລະມັກໃນຄອມພິວເຕີ


ແນວຄວາມຄິດຂອງ Search Engine ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 1996 ໂດຍໃຊ້ຂື່ຂອງໂປຣເຈັກໃນຕອນນັ້ນວ່າ 'BackRub' ແລະຈົດທະບຽນໂດເມນ Google.com ໃນເດືອນກັນຍາ 1997 ໂດຍມີເປົ້າຫມາຍການຈັດລຽງຂໍ້ມູນຂອງໂລກ. ທັງຄູ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈລາອອກຈາກສະແຕນຟອດໃນປີຕໍ່ມາແລະເຮັດວຽກນີ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ຈົນກາຍເປັນ Google ທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ກັນໃນທຸກມື້ນີ້.

1 view0 comments