top of page

ໃສ່ເກີບຂະໜາດໃດດີ ! ແນະນໍາ 6 ຂັ້ນຕອນໃນການວັດແທກສໍາລັບຜູ້ຍິງເພື່ອຊອກຫາຂະຫນາດເກີບທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Updated: Aug 29, 2022ວິທີການວັດແທກເພື່ອການເລືອກໃຫ້ເກີບທີ່ພໍດີ ແລະ ໃສ່ສະບາຍທີ່ສຸດ ຈົບບັນຫາເຈັບຕີນ ອາການປວດເມື່ອຍ ແລະ ບັນຫາສຸຂະພາບຈາກການໃສ່ເກີບທີ່ຜິດຂະໜາດ


ບັນຫາຂອງການເລືອກຂະໜາດເກີບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃຫຍ່ ແຕ່ກໍເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ ເນື່ອງຈາກວ່າການໃສ່ເກີບທີ່ມີຂະຫນາດນ້ອຍເກີນໄປຫຼືແຫນ້ນເກີນໄປສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສຽດສີຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດບາດ ແຕ່ການໃສ່ເກີບຫຼົມສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດໃນຂະນະຍ່າງ ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ມີສຶກສາວ່າການໃສ່ເກີບທີ່ແຫນ້ນເກີນໄປເປັນເວລາດົນບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບຕີນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດມີອາການປວດທີ່ຫຼັງແຜ່ລາມໄປສູ່ຫົວ , ຂໍ້ອັກເສບ ແລະ ລະບົບການໄຫລວຽນຂອງເລືອດຜິດປົກກະຕິອີກນຳ ເວົ້າໄດ້ວ່າພຽງແຕ່ໃສ່ເກີບຜິດຂະໜາດກໍອາດສົ່ງຜົນເສີຍຕໍ່ສຸຂະພາບແລະຮ່າງກາຍໃນໄລຍະຍາວຢ່າງຄາດບໍ່ເຖິງ


ເພາະສະນັ້ນການແກ້ໄຂບັນຫາແມ່ນເລືອກເກີບທີ່ມີຄວາມພໍດີ ໂດຍຕາມທິດສະດີແລ້ວເຮົາຄວນລອງເກີບກ່ອນທີ່ຈະຊື້ ແຕ່ກະປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າການຊື້ອອນໄລນ໌ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ສະດວກແລະປະຢັດເວລາ ເຊິ່ງສິ່ງທີ່ຕາມມາຄືຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໄດ້ຮັບເກີບທີ່ບໍ່ພໍດີກັບຂະໜາດຕີນ ທາງອອກທີ່ດີທີ່ສຸດຄືການວັດແທກຕີນຂອງເຮົາເພື່ອຫາຂະຫນາດເກີບທີ່ຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດວັດແທກຕີນໄດ້ງ່າຍໆ ດ້ວຍຕົນເອງຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້

ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ຕ້ອງໃຊ້​​

ກຽມເຄື່ອງໃຊ້ທັງໝົດ 4 ຢ່າງ ໄດ້ແກ່: ເຈ້ຍ 1 ແຜ່ນ ສະກອດຕິດເຈ້ຍໃຊ້ຕິດກັບພື້ນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມັນເຄື່ອນ ສໍ ຫຼື ບິກ ແລະ ໄມ້ບັນທັດ


ວາງຕີນແນບໃສ່ເຈ້ຍ

ວາງຕີນແນບໃສ່ເຈ້ຍ (ໃຊ້ສະກອດເພື່ອຕິດເຈ້ຍທັງ 4 ມຸມເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຈ້ຍເຄື່ອນ) ບໍ່ແນະນໍາໃຫ້ຢືນແຕ່ໃຫ້ນັ່ງຢູ່ຕັ່ງຈະດີກວ່າ ເພື່ອທີ່ຕີນຈະບໍ່ເນັງໄປມາ


ເເຕ້ມໂຄງຮ່າງຕີນ

ໃຊ້ສໍ ຫຼື ບິກເພື່ອແຕ້ມເສັ້ນອ້ອມຕີນ ຂັ້ນຕອນນີ້ຈະໃສ່ຖົງຕີນ ຫຼື ໃຊ້ຕີນເປົ່າ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເກີບປະເພດໃດ ແລະ ເຮົາຈະໃສ່ຖົງຕີນຂະນະໃສ່ຫຼືບໍ່ ຖ້າວາງແຜນທີ່ຈະຊື້ເກີບ sneakers ທີ່ຖົງຕີນທຸກຄັ້ງ ກະໃຫ້ໃສ່ຖົງຕີນກ່ອນທີ່ຈະແຕ້ມໂຄງຮ່າງຕີນລົງໃສ່ເຈ້ຍ


ໝາຍຈຸດຄວາມກວ້າງ-ຄວາມຍາວ

ເພື່ອຫາຄວາມກວ້າງ ແລະ ຄວາມຍາວຂອງຕີນ ໃຊ້ໄມ້ບັນທັດເພື່ອໝາຍຈຸດທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດຂອງຕີນ ແລະ ຈຸດທີ່ຍາວທີ່ສຸດຂອງຕີນຕັ້ງແຕ່ນິ້ວຕີນໄປຫາສົນໜ່ອງ


ຄຳນວນຕົວເລກຫັກຄວາມຄາດເຄື່ອນ

ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຄາດເຄື່ອນໃນຊ່ອງຫວ່າງນ້ອຍໆ ການໃຊ້ສໍຕອນລາກເສັ້ນແຕ້ມໂຄງຮູບຕີນ ໃຫ້ນຳມາລົບດ້ວຍ 3/16 ນິ້ວ (0.1875 ນິ້ວ) ຈາກແຕ່ລະຕົວເລກແຕ່ລະຕົວທີ່ວັດແທກໄດ້ ຕົວຢ່າງ ນິ້ວ ຄວາມຍາວຕີນວັດແທກໄດ 8 6/16 ນິ້ວ ລົບ 3/16 ກໍຈະໄດ້ຈຳນວນ 8 3/16 ນິ້ວ ຫຼື 20.8 ຊຕມ ໂດຍປະມານ


ປຽບທຽບຕາຕະລາງຂະຫນາດໂດຍພິຈາລະນາຄວາມຍາວ

ນຳຕົວເລກທີ່ຄຳນວນໄດ້ມາທຽບກັບຕາຕະລາງຂອງຂະໜາດເກີບໂດຍພິຈາລະນາຈາກຄວາມຍາວ ແຕ່ຈະຕ້ອງຈື້ໄວ້ວ່າຕາຕະລາງຂະໜາດຂອງເກີດສໍາຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງ ລວມເຖິງແຕ່ລະປະເທດນັ້ນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງສໍາລັບເກີບຂອງຜູ້ຍິງແມ່ນໃຫ້ເບິ່ງ US Size ຈາກຂໍ້ມູນຂ້າງລຸ່ມນີ້ ທັງນີ້ເນື່ອງຈາກເກີບສ່ວນໃຫຍ່ຈະບໍ່ໄດ້ບອກຄວາມກວ້າງເອົາໄວ້ ດັ່ງນັ້ນການຈະເລືອກຂະໜາດຄວາມກວ້າງທີ່ພໍດີກັບຕີນກໍອາດຈະອາໄສການລອງໃສ່ແທ້ເບິ່ງນຳ


 • ຂະໜາດ 4:8 3/16 ນິ້ວ ຫຼື 20.8 ຊມ.

 • ຂະໜາດ 4.5:8 5/16 ນິ້ວ ຫຼື 21.3 cm.

 • ຂະໜາດ 5:8 11/16 ນິ້ວ ຫຼື 21.6 cm.

 • ຂະໜາດ 5.5:8 ​​13/16 ນິ້ວ ຫຼື 22.2 cm.

 • ຂະໜາດ 6: 9 ນິ້ວ ຫຼື 22.5 ຊມ.

 • ຂະໜາດ 6.5:9 3/16 ນິ້ວ ຫຼື 23 cm.

 • ຂະໜາດ 7:9 5/16 ນິ້ວ ຫຼື 23.5 cm.

 • ຂະໜາດ 7.5:9 1/2 ນິ້ວ ຫຼື 23.8 ຊມ.

 • ຂະໜາດ 8:9 11/16 ນິ້ວ ຫຼື 24.1 ຊມ.

 • ຂະໜາດ 8.5:9 13/16 ນິ້ວ ຫຼື 24.6 ຊມ.

 • ຂະໜາດ 9: 10 ນິ້ວ ຫຼື 25.1 ຊມ.

 • ຂະໜາດ 9.5:10 3/16 ນິ້ວ ຫຼື 25.4 ຊມ.

 • ຂະໜາດ 10:10 5/16 ນິ້ວ ຫຼື 25.9 cm.

 • ຂະໜາດ 10.5: 10 1/2 ນິ້ວ ຫຼື 26.2 ຊມ.

 • ຂະໜາດ 11:10 11/16 ນິ້ວ ຫຼື 26.7 cm.

 • ຂະໜາດ 11.5:10 13/16 ນິ້ວ ຫຼື 27.1 ຊມ.

 • ຂະໜາດ 12: 11 ນິ້ວ ຫຼື 27.6 ຊມ.


ສົນໃຈທີ່ພ້ອມຈະງາມໄດ້ທີ່ລິ້ງດ້ານລຸ່ມນີ້ເລີຍ:ເວັບໄຊຣ์ : https://www.w-surgeryhospital.com/th/


ຮູບພາບ: @aimeesong, @emilisindlev

ຂໍ້ມູນ: Whowhatwear


0 views0 comments

Comments


bottom of page