SKIIN ເສື້ອຊ້ອນໃນເຊັກສຸຂະພາບ

ສາວໆຄົງຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບສາຍຣັດຂໍ້ມືວັດອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ ຫຼື ໂມງ Gadgetກັນດີແມ່ນບໍແຕ່ເປັນແນວໃດຖ້າອຸປະກອນເຊັກສຸຂະພາບເຫຼົ່ນັ້ນກາຍມາເປັນເສື້ອຊ້ອນຊັ້ນໃນທີ່ຈຳເປັນສຳຫຼັບສາວໆຫຼາຍກວ່າໂມງ SKIIN ຄືຊຸດຊ້ອນໃນທີ່ສາມາດຕິດຕາມເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນຕ່າງໆໄດ້ໃຜຢາກຕິດຕາມວັດສຸຂະພາບ ແລະ ເບີງແຍງຕົວເອງໃຫ້ດີຂື້ນແຕ່ບັນຫາໂມງ Gadget ຫຼື ສາຍຮັດຂໍ້ມືບໍ່ເຂົ້າກັບຊຸດບອກເລີຍວ່າຄວນມີຊຸດຊ້ອນໃນ SKIIN ໄວ້ຈັກຕົວແລ້ວ

· ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນສຸຂະພາບຂອງເຮົາຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ

· ສະແດງຜົນຜ່ານແອບພິເຄຊັນ

· ແຊຂໍ້ມູນໃຫ້ກັບຄົນໃກ້ຊິດເພື່ອໃຫ້ຮູ້ສຸຂະພາບຂອງເຮົາ ແລະ ຊ່ວຍເຮົາໄດ້ທັນເມື່ອເກີດຜົນສຸກເສີນ

· ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈສຸຂະພາບຕົວເອງໄດ້ຄົບຖ້ວນ


0 views

©2018 BY WOW MAGAZINE SOCIETY

  • White Instagram Icon
  • https://www.facebook.com/wowsocietym