The CityCoffee and Restaurant

ດ້ວຍ Concept ການ Design & Decorating ສຸດພິເສດຈາກມືອາຊີບ ຄືກັບເອົາບັນຍາກາດຈາກຫຼາຍໆ ບັນຍາກາດມາລວມກັນໄວ້ແຫ່ງນີ້ແຫ່ງດຽວ ຕ້ອງໄປເບິ່ງດ້ວຍຕາເທົ່ານັ້ນທ່ານເຖິງຈະເຊື່ອວ່າເປັນແນວໃດ ມຸມເກ໋ໆຫຼາຍ Style ບໍ່ຊໍ້າແບບໃຜ ໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຖ່າຍຮູບ ຫຼື Selfie ໃນໂລກ Social ກັນຢ່າງຄຶກຄັກ ສໍາຫຼັບ WOW Magazine Society ສະບັບນີ້ ເຮົາຂໍອັບເດດຮ້ານ Chic ເກ໋ໆມີມຸມຖ່າຍຮູບ ແຖມຍັງມີເມນູແຊບໆໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກຮັບປະທານໄດ້ຢ່າງເຕັມອີ່ມ ຮ້ານທີ່ວ່ານີ້ແມ່ນ The City Coffee and Restaurant...!!!!