ປະເພດຂອງເຄື່ອງດື່ມ "ແອວກໍຮໍ" ທີນັກດື່ມຄວນຮູ້1. ວິສກີ້ (Whisky)

ເປັນເຫຼົ້າ​ທີ່​ເຮັດ​ຈາກ​ເຂົ້າ​ປະ​ເພດ​ໃດ​ຫນຶ່ງ​. ຫຼືຫຼາຍປະເພດກໍໄດ້ ໂດຍ​ນຳມາຫມັກ​ແລ້ວ​ກັ່ນ​ໃຫ້​ມີ​ດີກີ​ສູງ​ຂື້ນ​ ຈາກນັ້ນເອົາໄປບົ່ມໃນຖັງໄມ້ໂອ໊ກເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສີ ກິ່ນ ແລະລົດຊາດທີ່ດີຂື້ນ ແຕ່ກ່ອນນຳມາບັນຈຸ ບາງຊະນິດຍັງໃນຍັງນຳໄປປຸງແຕ່ງສີ ກິ່ນ ລົດຊາດອີກ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານຄາມຄວາມນິຍົມຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ວິສກີ້ໂດຍທົ່ວໄປສາມາດແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍປະເພດໃຫຍ່ໆ ດັ່ງນີ້ Scotch Whisky ຄືວິສກີ້ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດ. “ສະກັອດແລນ” Bourbon ຄືວິສກີ້ທີ່ຜະລິດຢູ່ໃນປະເທດ “ອາເມລິກາ” Irish Whiskey ຄືວິສກີ້ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດ. "ໄອແລນ" Canadian Whiskey ຄືວິສກີ້ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດ "ການາດາ" ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອື່ນໆ ນອກຈາກທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງເຊັ່ນ:ອັງກິດ, ຍີ່ປຸ່ນ, ຈີນ, ເຊິ່ງຈະມີເອກະລັກທາງດ້ານກິ່ນ ແລະລົດຊາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ.2. ບຣັ່ນດີ (Brandy)

Brandy ເປັນເຫຼົ້າທີ່ນິຍົມຫຼາຍ ໄດ້ຈາກການຫມັກອະງຸ່ນໃຫ້ເປັນເຫຼົ້າແວງ(wine)ແລ້ວຈຶ່ງນຳມາກັ່ນເປັນ brandy ຈາກ​ນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ນຳໄປເກັບ​ບົ່ມໃຫ້ໄດ້ ກິ່ນ​ ​ແລະ​ລົດ​ຊາດ​ທີ່​ດີ ບຣັ່ນດີ​ທີ່ຂາຍ​ຢູ່​ໃນ​ທ້ອງ​ຕະຫຼາດ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດຄື: 1 ບຣັ່ນດີທ້ອງຖິ່ນ (Domestic Brandy) ເຊັ່ນ Regency Brandy, German Brandy.2 Brandy Standard (Regular Brandy), Brandy ສ່ວນໃຫຍ່ນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ.3 ບຣັ່ນດີພຣີມຽມ (Premium Brandy) ເປັນບຣັ່ນດີລາຄາແພງທີ່ມີອາຍຸຢູ່ໃນຖັງໂອກເປັນເວລາດົນນານ. ໂດຍລະບຸຄຸນນະພາບເປັນຕົວຫຍໍ້ ຫຼືຊື່ພິເສດເຊັ່ນ: ຄອນຍັກ (Cognac) ຫຼື (Armagnac) ບຣັ່ນດີໝາກໄມ້ Fruit brandy ແມ່ນບຮັ່ນດີທີ່ຜະລິດຈາກຫມາກໄມ້ຊະນິດອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນອະງຸ່ນ ເຊິ່ງຈະໃຫ້ກິ່ນ ແລະລົດຊາດແຕກຕ່າງກັນ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊະນິດ. 1. ບຣັ່ນດີຫມາກໄມ້ສີຂາວ (White Fruit Brandy) ແມ່ນຜະລິດຈາກການກັ່ນຫມາກໄມ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງບົ່ມໃນຖັງໄມ້ ຈະໄດ້ກິ່ນຫອມ ແລະລົດຊາດຂອງຫມາກໄມ້ນັ້ນ ເປັນທີ່ນິຍົມແຊ່ໃຫ້ເຢັນແລະດື່ມໂດຍບໍ່ມີການປະສົມ. ຫຼືນຳໄປປະສົມໃນ cocktails ຕ່າງໆກໍໄດ້. 2. ບຣັ່ນດີໝາກໄມ້ທີ່ມີສີ (Color Fruit Brandy) ຜະລິດຈາການກັ່ນຫມາກໄມ້ ແລະນຳໄປເກັບບົ່ມໃນຖັງໄມ້ໂອ໊ກ ຫມາກໄມ້ທີ່ນິຍົມນຳມາກັ່ນກະມີ ແອບເປີ້ນ, ເຊີລີ້ , ພຣັ້ມ, ລາດເບີລີ້ ມີຂາຍຕາມຕະຫຼາດທົ່ວໄປ Apple Brandy, Calvados, Apple Jack, Kirsch, Poire William ແລະອື່ນໆຈໍານວນຫຼາຍອາດຈະເອີ້ນບຣັ່ນດີໝາກໄມ້ປະເພດນີ້ວ່າ "Eau-de-vie".

ຄຸນນະພາບແລະອາຍຸຂອງບຣັ່ນດີແລະຄອນຍັດ ແມ່ນສະແດງໂດຍອັກຫຍໍ້ດັ່ງນີ້:

V = Very

S = Superior

O = Old

P = Pale

E = Especial

F = Fine

X = Extra

ຖ້ານຳຕົວຫຍໍ້ອັກສອນລວມເຂົ້າກັນຈະຄວາມຫມາຍດັ່ງນີ້:


X.O. = Extra Old ຫຼື V.V.S.O.P. = Very very Superior Old Pale ເຊິ່ງສະແດງວ່າມີການໝັກບົ່ມເປັນເວລາ 20 - 40 ປີ.


V.O. = Very Old ຫຼື V.S.O.P. = Very Superior Old Pale ສະແດງວ່າມີການໝັກບົ່ມເປັນເວລາ 12-20 ປີ.


V.S. = Very Superior ຊີ້ບອກ 5-9 ສະແດງວ່າມີການໝັກບົ່ມເປັນເວລາ 5-9 ປີ.3. ເຫຼົ້າແວງ (Wine)

ເນື່ອງຈາກເຫຼົ້າແວງບໍ່ຄ່ອຍນິຍົມນຳມາປະສົມເປັນເຄື່ອງດື່ມຈຳພວກຄັອກເທວ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຈະຂໍບໍ່ໄດ້ສະເໜີລາຍລະອຽດຫຼາຍ ຈະ​າ​ສະ​ເໜີ​ຫຍໍ້ໆ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຮູ້​ເຖິງການ​ຈັດ​ປະ​ເພດ​ຂອງກຸ່ມ​ເຫຼົ້າ​. ເຫຼົ້າ​ແວງ​ເປັນເຫຼົ້າໝັກຊະນິດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ໃຊ້​ອະງຸ່ນ​ເປັນ​ວັດ​ຖຸ​ດິບໃນການຜະລິດ ໂດຍເເບ່ງປະເພດດັ່ງນີ (Still Wine) ຫຼືເຫຼົ້າເເວງບໍ່ມີຟອງເປັນເຫຼົ້າແວງທີ່ຜະລິດຈາກອະງຸ່ນແລະປະລິມານແອວກໍຮໍ 9-14% (Sparkling Wine) ຫຼືເຫຼົ້າແວງມີຟອງເປັນເຫຼົ້ງແວງທີ່ມີຄາບອນໄດອອກໄຊຍ໌ປົນຢູ່ (Champagne) ກໍເປັນ Sparkling Wine ປະເພດໜຶ່ງ ຫຼືເຫຼົ້າແວງມີຟອງສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ດື່ມສະຫຼອງໄຊຊະນະ ການປະສົບຄວາມສຳເລັດ ຫຼືການເລີ່ມສິ່ງໃໝ່ (Aperitif Wine) ເຫຼົ້າແວງປຸງແຕ່ງໃຫ້ມີກິນຫອມເຄື່ອງເທດສະໝຸນໄພ ເຫຼົ້າແວງປະເພດນີ້ໃຊ້ດື່ມກ່ອນຮັບປະທານອາຫານເພື່ອເພີ່ມຄວາມຢາກອາຫານໄດ້ດີ (Fortified Wine) ເປັນເຫຼົ້າແວງປຸງແຕ່ງໃຫ້ມີດີກີສູງກວ່າເຫຼົ້າແວງທຳມະດາໂດຍເອົາ Still Wine ໄປປະສົມກັບບຣັ່ນດີກ່ອນບັນຈຸ (Still Wine) ແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດຕາມສີຂອງເຫຼົ້າແວງດັ່ງນີ້: ເຫຼົ້າແວງແດງ ຫຼື (Red Wine) , ເຫຼົ້າແວງຂາວ ຫຼື (White Wine), ເຫຼົ້າແວງບົວ (Rose Wine) 3ປະເພດນີ້ຕ່າງກັນຢູ່ທີ່ພັນອະງຸ່ນ

4.ຈິນ (Gin)

ຈິນ ຫຼື ຍິນ ແມ່ນເຫຼົ້າສີຂາວ ມີກິ່ນຫອມຂອງຫມາກ juniper ເຮັດມາຈາກການກັ່ນເຂົ້າແລະປະສົມກິ່ນຫອມຂອງພືດສະຫມຸນໄພ ແລະ ໝາກjuniper ມັນເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍໃນ Holland ປະຈຸບັນຜະລິດກັນຢູ່ໃນຫຼາຍປະເທດ ກິ່ນແລະລົດຊາດແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປ ເພາະມີການປຽ່ນເເປງທັງວິທີການຜະລິດແລະສ່ວນປະກອບ Gin ຜະລິດຈາກ Holland ລົດຊາດຈະເຂັ້ມຂຸ້ນຫຼາຍ ນິຍົມດື່ມໂດຍບໍ່ປະສົມ ແຕ່ຄວນແຊ່ເຢັນ Jin ຈາກ​ປະ​ເທດ​ອັງ​ກິດ​ແລະ​ອາ​ເມລິ​ກາ​ ນິຍົມດື່ມເປັນເຄື່ອງດື່ມປະສົມ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນນາມ Gin Tonic, Tom Collins, Martini, gin5.ວອດກ້າ (Vodka)

ຄໍາວ່າ "Vodka" ຫຼື Wodka ມາຈາກພາສາລັດເຊຍ "Zhiznennia Voda" ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່ານ້ຳາແຫ່ງຊີວິດ "Water of Life" ວອດກ້າເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງຊາວອາເມລິກາປະມານປີອະປີ 1946 ວອດກ້າເປັນເຫຼົ້າສີຂາວໃສມີກິ່ນພຽງເລັກນ້ອຍຈົນເກືອບຈະບໍ່ມີກິ່ນ ດີກີ 40-60 ສະໄໝກ່ອນແມ່ນບໍ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນມັນເປັນເຫຼົ້າທີ່ນິຍົມຫຼາຍ ເປັນເຫຼົ້າໝັກທີ່ເຮັດຈາກເຂົ້າ ຫຼືມັນຕົ້ນ ແລະອ້ອຍ ຂຶ້ນກັບວັດຖຸດິບຂອງຜູ້ຜະລິດຂອງປະເທດນັ້ນ ຜ່ານການກັ່ນຕອງແລະດູດກິ່ນຈົນເຫຼືອສີເຈືອປົນແລະກິ່ນຫນ້ອຍທີ່ສຸດ Vodka ລັດເຊຍ ຫຼືໂປແລນ ບາງຊະນິດນິຍົມແຊ່ສະຫມຸນໄພ ຫຼື ເຄື່ອງເທດເພື່ອເຮັດເປັນເຫຼົ້າຢາ ແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍພົບເຫັນຢູ່ໃນຕະຫຼາດບ້ານເຮົາ ໃນປັດຈຸບັນ vodka ສາມາດຜະລິດໄດ້ທົ່ວໂລກ Vodka ມີຕົ້ນກຳເນີດຢູ່ໃນເອີຣົບຕາເວັນອອກ ໂດຍສະເພາະຣັດເຊຍ (Russia) ແລະ ໂປແລນ (Poland) ເຊິ່ງມີອາກາດໜາວຜູ້ຄົນສະແຫວງຫາເຄື່ອງດື່ມທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມໜາວໄດ້ ວອດກ້າແມ່ນຈິດວິນຍານທີ່ເປັນ (Neutral Spirt) ຄືເຫຼົ້າທີ່ມີຄວາມເປັນກາງຄື ບໍ່ມີກິ່ນ, ບໍ່ມີສີ, ແລະບໍ່ມີລົດຊາດ, ແລຕ່ວອດກ້າລາຄາຖືກອາດມີລົດຊາດຂົມຢູ່ປາຍລີ້ນ ຫຼື ອາດຈະມີກິ່ນຂອງວັດຖຸດິບທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດຍັງເຫຼືອຢູ່ ຈາກການທີ່ລະບຸເປັນເຫຼົ້າວອດກ້າແລ້ວອາດຈະບໍ່ຄິດຢາກທີ່ຈະດື່ມ ເພາະວອດກ້າ ຈະບໍ່ມີສີ ບໍ່ມີກິ່ນ ບໍ່ມີລົດຊາດ ແຕ່ວ່າເອກະລັກອັນນີ້ເັຮດໃຫ້ວອດກ້າເປັນເຫຼົ້າທີ່ໃຊ້ປະສົມໄດ້ດີທີ່ສຸດເພາະແອວກໍຮໍບໍລິສຸດຈະຊ່ວຍເນັ້ນລົດຊາດຂອງສິ່ງທີ່ປະສົມລົງໄປໃຫ້ເກີດຄວາມຫອມຫວານຍິ່ງຂື້ນ ນອກຈາກນີ້ vodka ຍັງໄດ້ຮັບການພິສູດແລ້ວວ່າ ເມື່ອດື່ມຈະເກີດອາການເມົາຄ້າງໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນບັນດາເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີເຫຼົ້າທຸກຊະນິດ.