top of page

WOW With 35 Celebrity Of Love : Athitsadao Viengmai


Hi-Five By Galaxy Restaurant & Bar

1. Mrs. Athitsadao Viengmai

2. Ms. Phitsamai Viengmai

3. Ms. Lathsamy Viengmai

4. Ms. Dalouni Viengmai


ຄະຕິປະຈໍາໃຈ ໃນວັນຂ້າງໜ້າຕ້ອງດີກວ່າສະເໝີ ບໍ່ວ່າຈະມີບັນຫາ ຫຼື ອຸປະສັກໃດໆ ກໍຕ້ອງໄປໃຫ້ເຖິງຈຸດໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ ຫຼັກໃນການດໍາເນີນຊີວິດທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຮັດທຸລະກິດປະສົບຄວາມສໍາເລັດກໍມາຈາກຄອບຄົວທີ່ແຂງແກ່ນ ການໃຊ້ຊີວິດໃນຄອບຄົວ ຕ້ອງອົດທົນໃຫ້ເຖິງທີ່ສຸດ ແລະ ຕ້ອງມີເຫດຜົນ ເພາະຊີວິດຄູ່ມັນຍາກ ຖ້າບໍ່ອົດທົນ ກໍບໍ່ມີມື້ນີ້ ຕ້ອງມອບຄວາມຮັກ ດ້ວຍຄວາມເປັນແມ່ໃຫ້ກັບລູກໆທຸກຄົນ ແລະ ສອນໃຫ້ເຂົາຮັບຜິດຊອບໃນໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ແມ່ຄືຜູ້ປົກປ້ອງ ແລະ ນໍາທາງລູກໃຫ້ມີອະນາຄົດທີ່ສວຍງາມ
5 views0 comments

Comments


bottom of page