WOW With 35 Celebrity "Story of Love

WOW With 35 Celebrity "Story of Love" ກັບຄອບຄົວ ທ່ານນາງ ມະໂນສີ ສີໂພໄຊ "WOW ສ້າງຄວາມຮັກ ຄວາມຜູກພັນ ສ້າງສະຖາບັນຄອບຄົວໃນ ສປປ ລາວ" ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ຕັນຈອງ ມໍເຕີລາວ ຈໍາກັດ (ລົດ NISSAN) ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໂຄງການລະດັບສາກົນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດຂຶ້ນໃນຄັ້ງນີ້ "NISSAN ສ້າງສາຍສໍາພັນ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຄອບຄົວ"
5 views0 comments