Shiba Inu ກັບມາຄອງສະຖານະພາບໂທເຄັນຂອງ Ethereum Whale ທີ່ຖືຄອງຫຼາຍທີ່ສຸດ

ແພັດຟອມ WhaleStats ທີ່ຕິດຕາມສະຖິຕິ ແລະ ພຶດຕິກໍາຂອງ Whale ຜູ້ຖືຫຸ້ນລາຍໃຫຍ່ ເຜີຍວ່າ Whale ທີ່ຖືຄອງ crypto ຫຼາຍທີ່ສຸດ100 ອັນດັບທຳອິດໃນເຄືອຂ່າຍອີທີລ້ຽມ Ethereum ນອກເຫນືອຈາກການຖືຄອງ ຫຼຽນ (Coin) Ethereum (ETH) ປະຈຳ blockchain ທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ທີ່ 269.7 ລ້ານໂດລາ ແລ້ວໃນສ່ວນຂອງໂທເຄັນທີ່ຖືຄອງອັນດັບ1 ແມ່ນ Shiba Inu (SHIB ) ມີມູນຄ່າ 5.49 ລ້ານໂດລາ ແລະ ຕໍ່ມາແມ່ນ USD Coin (USDC) ມີມູນຄ່າ 5.3 ລ້ານໂດລາ ເຖິງຕອນນີ້ຕະຫຼາດ crypto ຈະຢູ່ໃນອາກາດໜາວແຕ່ Whale ກໍຍັງອຸ້ມ SHIB ໄວ້ຕໍ່ມາ token ທີ່ສາມແມ່ນ FTT ມູນຄ່າ 2.97 ລ້ານໂດລາ, ຕິດຕາມດ້ວຍ BEST ກັບ 1.8 ລ້ານໂດລາ, ສ່ວນທີ່ເຫລືອແມ່ນ USDT, stETH, CHSB, MANA ແລະ MATIC.

SHIB ມີການຖືຄອງຂອງ Ethereum whales 100 ອັນດັບທຳອິດ ຄິດເປັນ 19.08% ຂອງຫຼັກຊັບ ແທນທີ່ FTT ທີ່ຄອງອັນດັບ 1 ໃນເດືອນພຶດສະພາ ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ຫຼຸດລົງເຖິງ 10.34% ຂອງຫຼັກຊັບ ແລະ ດີທີ່ສຸດຢູ່ທີ່ 6.4%.ທັງນີ້ການເພີ່ມຂື້ນຂອງ SHIB ເກີດຂື້ນຈາກການຊື້ເທື່ອລ່າສຸດ 150,000,000,000 SHIB


ໃນເດືອນພະຈິກ ການຖືຄອງຂອງ SHIB ມີຈຳນວນເຖິງ 1,000,000 ລາຍ ແລະ ຜ່ານມາ 8 ເດືອນ ລ່າສຸດໃນຕົ້ນເດືອນກໍລະກົດການຖືຄອງຂອງ SHIB ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 1,200,000 ລາຍ ເຖິງວ່າຈະຜ່ານຊ່ວງທີ່ມີມູນຄ່າສູງສຸດຫຼຸດລົງມາຈົນຊ່ວງຕ່ຳສຸດ ແຕ່ຊຸມຊົນພັດຂະຫຍາຍໂຕຫຼາຍຂຶ້ນ.


ເຖິງຊຸມຊົນຈະຂະຫຍາຍໂຕຂື້ນ​ແຕ່​ປະລິມານ​ການ​ຊື້​ຂາຍ​ໄດ້​ຫຼຸດ​ລົງ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ. ເຊິ່ງຈາກມູນຄ່າສູງສຸດ (ATH) ໃນເດືອນພະຈິກມີການເຮັດທຸລະກໍາ 1,380,000 ລາຍການ ຕໍ່ມາໃນເດືອນເມສາມັນໄດ້ຫຼຸດລົງເຫຼືອ 213,000 ລາຍການ ຕໍ່າສຸດໃນຮອບ 15 ເດືອນ ແລະໃນເດືອນມິຖຸນາຫຼຸດລົງເຫຼືອ 157,889 ລາຍການ

1 view0 comments