ເຈນີ່ ອັລຜາດ ນະ ປ້ອມເພັດ ຂື້ນແທ່ນ Friend of Tiffany & Co. ແຫ່ງປະເທດໄທ 

TIFFANY & CO. ເປີດຕົວ "ເຈນີ່ ອັລຜາດ ນະ ປ້ອມເພັດ" ຂື້ນແທ່ນ Friend of Tiffany & Co. Thailand ຖ່າຍທອດຄວາມເປັນແບນຜ່ານຕົວຕົນຂອງຜູ້ຍິງທີ່ມີຄວາມເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ ລວມເຖິງເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້ຍິງສະໄໝໃໝ່ທີ່ສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮັກ ຄວາມແຂງແກ່ນ ແລະຄວາມກ້າທີ່ຈະສະແດງຄວາມເປັນຕົວເອງສະເໝີມາ ເຈນີ່ມາໃນລຸກຈິວເວລຣີ່ດີໄຊນ໌ສຸດໂມເດີ້ນ ແລະ ງ່າຍແກ່ການມິກແອນແມັດຈາກຄໍເລກຊັ່ນ iffany T ແລະ Tiffany Hard Wear ອັນປະສົມປະສານໄຮແຟຊັ່ນເຂົ້າກັບໄຮສະຕິດ ແຮງບັນດານໃຈຈາກຈິດວິນຍານນິວຢອກຈາກ Tiffany & Co. 

4 views0 comments