Aespa ກັບມາແລ້ວກັບ mini album ທີສອງ ພ້ອມກັບຮູບເງົາພິເສດທີ່ເຮັດຮ່ວມກັບ Apple Music

ສະມາຊິກ Apple Music ສາມາດຟັງ new album ຂອງ aespa ໃນຮູບແບບ Spatial Audio ຄົບທຸກເພງໃນ 'Girls - The 2nd Mini Album (Apple Music Up Next Film Edition)'


ມື້ນີ້ສິນລະປິ່ນ Up Next ຄົນລ່າສຸດຂອງ Apple Music ກັບມາອີກຄັ້ງກັບmini album ອັນທີສອງໃນຊື່ 'Girls - The 2nd Mini Album' ທີ່ມາພ້ອມກັບ 6 ເພງໃໝ່ລ່າສຸດ ຢ່າງໄຕເຕິ້ນແທັກ 'Girls' ລວມເຖິງເພງ 'Lingo', 'Life's Too Short' ເວີຊັ່ນພາສາອັງກິດ ,ເກົາຫຼີ , 'ICU' ແລະ ລວມໄປເຖິງເພງຮິດທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍຢ່າງ 'Black Mamba', 'Dreams Come True' ແລະ 'Forever' ໂດຍສະມາຊິກ Apple Music ສາມາດຟັງ new album ຂອງ aespa ໄດ້ໃນຮູບແບບ Spatial Audio ຄົບທຸກເພງໃນ 'Girls - The 2nd Mini Album (Apple Music Up Next Film Edition)' ທີ່ມາພ້ອມກັບຮູບເງົາ Up Next Edition ສະບັບເອັກຄູຊິບ Apple Music
ໄຕເຕິ້ນແທັກຢ່າງ ‘Girls’ ເປັນເພງແດນຊ໌ ທີ່ມີສຽງເບດທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ ສຽງຊິນ (synth) ອັນດຸເດືອດ ແລະສຽງຮ້ອງກັບການແລັບ (rapping) ທີ່ດີເລີດຂອງສະມາຊິກ aespa ໃນຂະນະທີ່ເພງທຸກຄົນໄດ້ຟັງກ່ອນໜ້າການກັບມາຄັ້ງນີ້ຢ່າງ ‘Illusion’ ເພງແດນຊ໌ຮິບຮັອບພ້ອມກັບເບສ 808 ທີ່ມີຊົງພະລັງ ແລະສຽງທີ່ໜ້າຈົດຈຳ ພ້ອມ 'Life's Too Short', ເພງປັອບຈັງຫວະກາງທີ່ມີກີຕ້າທີ່ສົດໃສ ແລະສຽງຮ້ອງທີ່ຊວນຝັນ ກໍ່ກັບມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຟັງໃນຮູບແບບ Spatial Audio ດ້ວຍເຊັ່ນກັນ

"ເຮົາພະຍາຍາມທ້າທາຍຕົວເຮົາເອງດ້ວຍແນວເພງໃຫມ່ໆ" KARINA ບອກເລົ່າເຖິງຜົນງານໃຫມ່ທີ່ມີຊື່ວ່າ 'Girls - The 2nd Mini Album' ທີ່ພ້ອມຟັງໄວໆນີ້ ໃຫ້ Apple Music ຟັງ ''ເຮົາໃສ່ຄວາມຕັ້ງໃຈລົງໄປໃນລາຍລະອຽດດ້ານການຮ້ອງທີ່ເຂົ້າກັບແນວເພງຫຼາຍໆ ແນວດ້ວຍ"3 views0 comments