Twitter ກໍາລັງທົດສອບຟີເຈີ້ໃຫມ່ທີ່ປະສົມປະສານໃສ່ ຮູບພາບ, ວິດີໂອແລະ GIFs ໄດ້ພາຍໃນ tweet ດຽວ!

Updated: Aug 19


Twitter ກໍາລັງທົດສອບຄຸນສົມບັດໃຫມ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດແນບຮູບແບບສື່ຕ່າງໆເຊັ່ນ ຮູບພາບ, ວິດີໂອແລະ GIFs ພາຍໃນ tweet ດຽວ!ສໍາລັບໃຜທີ່ໃຊ້ Twitter ເປັນເວລາດົນກໍຈະຮູ້ວ່າປັດຈຸບັນ Twitter ສະຮອງຮັບການທະວິດພຽງສະນິດດຽວ. ແລະເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ໃຊ້ສາມາດແນບຮູບພາບຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງຮູບໄດ້ໃນທະວິດດຽວ. ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະແນບຄລິບວິດີໂອຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຄລິບ ຫຼື GIF ຫຼາຍກວ່າ 1 ອັນໃນ tweets ດຽວ.

ດ້ວຍການອັບເດດນີ້ຜູ້ໃຊ້ຈະສາມາດແນບທັງ ຮູບພາບ, ວິດີໂອ ຫຼື GIFs ລົງໃນ tweet ດຽວບໍ່ເກີນ 4 ອັນ.

Twitter ກ່າວວ່າ ບໍລິສັດກໍາລັງທົດສອບຄຸນສົມບັດໃຫມ່ກັບບັນຊີທີ່ຖືກເລືອກເຊິ່ງຈະສາມາດປະສົມສື່ຕ່າງໆໃນ tweet ດຽວ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນບໍລິສັດເລງເຫັນວ່າ ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ໃຊ້ສື່ຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຮູບພາບ ຫຼື GIF ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສົນທະນາທີ່ຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍຂື້ນ. ແລະການທົດສອບນີ້ກໍຫວັງວ່າ ຜູ້ໃຊ້ຈະນໍາເອົາຄຸນສົມບັດໃຫມ່ນີ້ສ້າງສັນເນື້ອຫາໃຫມ່ໆ.

ປະຈຸບັນນີ້ຄຸນສົມບັດຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການທົດລອງ. ດັ່ງນັ້ນມີພຽງແຕ່ຜູ້ໃຊ້ຈໍານວນຫນ້ອຍບາງລາຍເທົ່ານັ້ນ.

4 views0 comments