ຜູ້ສ້າງກ່າວວ່າ Final Fantasy VII Rebirth ປ່ອຍອອກມາໃນ PS5 ເທົ່ານັ້ນເນື່ອງຈາກປັດໄຈ SSD.ຜູ້ຜະລິດຜູ້ບໍລິຫານ Final Fantasy VII Remake, Yoshinori Kitase ໄດ້ໂອ້ລົມກັບເວບໄຊ້ Gamer ກ່ຽວກັບເຫດຜົນທີ່ Final Fantasy VII Rebirth ເກມຕອນທີ່ສອງຂອງ Final Fantasy VII Remake ວາງຂາຍສະເພາະກັບ PS5 ມັນເປັນຍ້ອນຄວາມໄວຂອງ SSD (ອຸປະກອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນ) ໃນ PS5
"ມັນຖືກປ່ອຍອອກມາໃນ PS5, ແນ່ນອນ, ເພາະວ່າມີຄຸນນະພາບຂອງກຣາບຟິກ ລວມທັງຄວາມໄວຂອງການນໍາໃຊ້ SSD, "Kitase ກ່າວ.


Kitase ກ່າວວ່າ, ເນື້ອເລື່ອງໃນ Rebirth ເຮັດໃຫ້ມີການໂຫຼດຫນັກໃນຮາດແວ, ແລະ PS5 ແມ່ນມີຄວາມສາມາດພໍທີ່ຈະຈັດການກັບການໂຫຼດນັ້ນເພື່ອໃຫ້ໂຕເກມມີຄວາມໄວ ບໍ່ສະດຸດ

Rebirth ເກມຕອນທີ່ 2 ຂອງຊີລີ້ນີ້ ຈະວາງຈຳຫນ່າຍໃນລະດູຫນາວທີ່ຈະມາຮອດນີ້
6 views0 comments