PS5 ມີຍອດຈັດສົ່ງຫຼາຍກວ່າ 21.7 ລ້ານເຄື່ອງ

Updated: Aug 19ໃນລາຍງານຜົນການປະກອບລ່າສຸດຂອງ Sony ລະບຸວ່າ PlayStation 5 ມີຍອດຈັດສົ່ງຫຼາຍກວ່າ 21.7 ລ້ານເຄື່ອງທົ່ວໂລກ PlayStation 5 ຖືກຈັດສົ່ງສູງສຸດເຖິງ 2.4 ລ້ານເຄື່ອງໃນໄລຍະເວລາ 3 ເດືອນ (ສິ້ນສຸດວັນທີ 31 ມິຖຸນາ 2022) ໂດຍຍອດຈັດສົ່ງ PlayStation 5 ເພີ່ມຂື້ນຈາກປີກ່ອນໜ້າເຖິງ 100,000 ເຄື່ອງນອກຈາກນີ້ຍັງມີສະຖິຕິອື່ນໆ ດັ່ງນີ້


ມີສະມາຊິກ PlayStation Plus ເຖິງ 47.3 ລ້ານຄົນ (ຂໍ້ມູນວັນທີ 31 ມິຖຸນາ 2022) ເຊິ່ງມາຈາກປີກ່ອນໜ້າເຖິງ 1 ລ້ານຄົນ

ມີຍອດຂາຍຊອບເເວ PlayStation 5 ແລະ PlayStation 4 ສູງເຖິງ 47.1 ລ້ານຊຸດໃນທ້າຍປີ 2022 ເຊິ່ງຫຼູດລົງຈາກປີກ່ອນໜ້າເຖິງ 16.5 ລ້ານຊຸດ

ເກມ First-Party ມີຍອດຂາຍເຖິງ 6.4 ລ້ານຊຸດ ເຊິ່ງຈາກຫຼຸດລົງຈາກປີກ່ອນໜ້າເຖິງ 4.1 ລ້ານຊຸດ

ຍອດຂາຍຊອບເເວ 79% ເປັນເກມໃນຮູບແບບດີຈິທັດດາວໂລດ ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປີທີ່ເເລ້ວ 8%

2 views0 comments