Marvel’s Midnight Suns ການສະແດງຕົວຢ່າງ Iron Manຫລັງຈາກການເປີດໂຕຂອງ ກັບຕັນອາເມລິກາ (Captain America) ໃນເກມ Marvel’s Midnight Suns ໄປແລ້ວ ລ້າສຸດຜູ້ຈັດຈຳຫນ່າຍ 2k ແລະ ທີມພັດທະນາ Firaxis ໄດ້ປ່ອຍຕົວຢ່າງ 1 ໃນຕົວລະຄອນທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດ ກໍ່ຄື ໂທນີສະຕາກ (Tony Stark) ຫລື ໄອຣອນແມນ (Iron Man).ໃນຕົວຢ່າງສັ້ນໆນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຊຸດເກາະສີດຳທອງ ແລະ ທ່າໂຈມຕີຕ່າງໆຂອງໄອຣອນແມນ ແລະ ເບິ່ງຄືວ່າ Josh Keaton ເປັນຜູ້ພາກສຽງຕົວລະຄອນນີ້ ກ່ອນຫນ້ານີ້ລາວໄດ້ພາກສຽງໄອຣອນແມນໃນເກມ Marvel’s Iron Man VR ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຄາດວ່າ Firaxis ຈະເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບປະຫວັດຂອງ ໄອຣອນແມນ ໃນອີກບໍ່ດົນMarvel's Midnight Suns ຈະປ່ອຍໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ 2022 ໃນ PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ແລະ PC (Steam and Epic Games Store).

5 views0 comments