Grounded ຈະກ້າວອອກຈາກຊ່ວງ Early Access 27 ກັນຍາ ນີ້

Updated: Aug 19ຫຼັງຈາກທີ່ເກມ Grounded ເປີດໃຫ້ຫຼິ້ນແບບ Early Access ມາດົນເຖິງ 2 ປີ ໃຮທີ່ສຸດຜູ້ຈັດຈຳໜ່າຍ Xbox Game Studios ແລະທີມງານພັດທະນາ Obsidian Entertainment ກໍ່ປະກາດຜ່ານ Twitter ວ່າເກມ Grounded ເວີຊັນ Xbox Series XIS, Xbox One ແລະ PC (Steam ແລະ Microsoft Store) ຈະຈະອອກຈາກຊ່ວງ Early Access ວັນທີ 27 ກັນຍາ 2022ເກມ Grounded ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງແລະອິບເກດລະບົບຕ່າງໆ ໃນຊ່ວງສຸດທ້າຍຂອງ Early Access ລວມເຖິງເພີ່ມຟີເຈີທີ່ເອີ້ນວ່າ Homestretch ເຊິ່ງຄາດວ່າໜ້າຈະເປີດໃຊ້ງານໃກ້ກັບມື້ວາງຈຳໜ່າຍເກມຕົວເຕັມ.

1 view0 comments