ລວມທຸກເລື່ອງກ່ຽວກັບການແພ້ທ້ອງ ສັນຍານການຖືພາທີ່ແມ່ຍິງຄວນຮູ້

ອາການແພ້ທ້ອງເປັນອາການໜຶ່ງທີ່ແມ່ ຫຼາຍຄົນບໍ່ສາມາດຫຼີກເວັ້ນໄດ້. ອາການແພ້ທ້ອງແມ່ນປະມານ 5-20 ອາທິດ, ແຕ່ມັນຂຶ້ນກັບສຸຂະພາບຮ່າງກາຍຂອງແມ່ແຕ່ລະຄົນເຊັ່ນກັນ ເພາະແມ່ບາງຄົນມີອາການແພ້ທ້ອງຕະຫຼອດການຖືພາ. ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະພາທ່ານມາຮູ້ຈັກກັບອາການແພ້ທ້ອງ ແລະ ສາເຫດເກີດຈາກຫຍັງ. ແລະ ວິທີການບັນເທົາອາການ.


ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍປະເພດຂອງອາການແພ້ທ້ອງ ອາການແພ້ທ້ອງສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 3 ລະດັບດັ່ງນີ້:


1. ເຈັບທ້ອງນ້ອຍ ຈະມີອາການປວດຮາກ ແລະ ວິນຫົວເລັກນ້ອຍຍັງສາມາດກິນໄດ້ ແຕ່ອາດຈະກິນໜ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ

2. ມີອາການແພ້ທ້ອງປານກາງ ຈະມີອາການຮາກເປັນບາງໂອກາດ ກິນໜ້ອຍລົງ ແລະ ຈະບໍ່ສາມາດກິນໄດ້ໃນບາງເວລາ ຍ່ຽວຈະປ່ຽນເປັນສີເຫຼືອງ ເພາະຮ່າງກາຍຂາດນໍ້າ ໃນກໍລະນີຍ່ຽວເຫຼືອງ, ແມ່ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍເພື່ອຮັບນໍ້າເກືອ ຫຼື ກຣູໂຄສ ແລະ ໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີການດູແລຕົວເອງ ລວມທັງການປັບປ່ຽນວິທີການກິນອາຫານໃນເວລາແພ້ທ້ອງ

3. ອາການແພ້ທ້ອງຮຸນແຮງ ແມ່ຖືພາຈະບໍ່ສາມາດກິນຫຍັງໄດ້ ຈະມີອາການຮາກຮຸນແຮງ ຮ່າງກາຍຂາດອາຫານ ແລະ ນ້ຳ ນ້ຳໜັກຕົວຫຼຸດລົງຫຼາຍ ຮ່າງກາຍຂອງແມ່ອ່ອນເພຍຫຼາຍ. ໃນບາງກໍລະນີ, ມີອາການແພ້ທ້ອງຮຸນແຮງ, ທໍ່ຫຼອດລົມອັກເສບອາດຈະຫຼຸດອອກມາຈາການຮາກຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຫມາກໄຂ່ຫຼັງ, ມ່ານຕາອັກເສບ, ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວເພີ່ມເຕີມຈາກທ່ານຫມໍ.ສ່ວນສາເຫດຂອງອາການແພ້ທ້ອງ ສາມາດແຍກອອກໄດ້ດັ່ງນີ້


1. ຮ່າງກາຍມີລະດັບຮໍໂມນ estrogen ແລະ hCG ສູງກວ່າທີ່ placenta ສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ກະຕຸ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດອາການປວດຮາກຈົນຢາກຮາກ.

2. ສາເຫດມາຈາກການເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບປະສາດອັດຕະໂນມັດ ດັ່ງນັ້ນ, ກິ່ນ ແລະ ລົດຊາດແຕກຕ່າງໄປຈາກເດີມນີ້ແມ່ນກົນໄກອັດຕະໂນມັດທີ່ເກີດຂື້ນໃນໄລຍະທໍາອິດຂອງການຖືພາ ເພື່ອປ້ອງກັນໃຫ້ແມ່ກິນອາຫານຢ່າງລະມັດລະວັງເພາະອາດມີສານພິດ ຫຼືສານຕົກຄ້າງ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເດັກໃນທ້ອງໄດ້.

3. ເກີດຈາກແມ່ທີ່ຖືພາມີອາລົມອ່ອນໄຫວ, ຄຽດ ແລະ ກັງວົນ ເຊິ່ງອາການເຫຼົ່ານີ້ຈະພົບເຫັນຫຼາຍໃນແມ່ທີ່ມີອາການແພ້ທ້ອງ.ວິທີບັນເທົາອາການແພ້ທ້ອງ

ໃນກໍລະນີທີ່ແມ່ມີອາການແພ້ທ້ອງ ອາການແພ້ທ້ອງສາມາດບັນເທົາໄດ້ດ້ວຍວິທີຕໍ່ໄປນີ້:


1. ດື່ມນົມອຸ່ນຫຼືເຄື່ອງດື່ມຮ້ອນ

2. ກິນອາຫານທີ່ຍ່ອຍງ່າຍ ແລະ ອຸ່ນ.

3. ອອກກຳລັງກາຍພຽງເບົາໆເຊັ່ນ: ຍ່າງຕອນເຊົ້າ.

4. ຮັບກິ່ນຫອມທໍາມະຊາດ. ເຊິ່ງຊ່ວຍບັນເທົາຄວາມກົດດັນເຊັ່ນດຽວກັນ

5. ຖ້າມີອາການທ້ອງອືດມີຜົນຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ແມ່ຄວນຊອກຫາແພດທັນທີ. ຫ້າມຊື້ຢາມາກິນເອງຢ່າງເດັດຂາດ.


ເຖິງແມ່ນວ່າການແພ້ທ້ອງຕອນເຊົ້າແມ່ນເປັນອາການທົ່ວໄປຂອງແມ່ຖືພາ. ແຕ່​ການ​ເບີ່ງແຍງຕົນ​ເອງ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ແມ່​ເບິ່ງ​ຂ້າມ​ບໍ່​ໄດ້ ເພາະຖ້າມີອາການແພ້ທ້ອງຮຸນແຮງ ມັນມີທ່າແຮງທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຮ່າງກາຍຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

3 views0 comments